Jani Oinonen

Suunnittelija

Palkeisiin tulin vuonna 2014 palkkapalvelusihteeriksi ja nykyisin toimin suunnittelijana ICT-puolella. Työhöni kuuluu tuotantoprosessien automatisointiin (robotiikkaan) liittyviä tehtäviä, eli mm. palvelinten ylläpitoa, robottien ajastusten suunnittelua ja kapasiteetin hallintaa sekä robottien ja muiden automatisointityövälineiden tuotantoon vieminen hallitusti. Lisäksi työhöni kuuluu ongelma -ja häiriöselvittämistä ja tiedottamista.

Parasta työssäni on mahdollisuus olla luomassa jotain uutta, mitä ei ole ennen Palkeissa tehty ja se, että saa olla mukana ottamassa käyttöön uusia teknologioita. Työni on vastuullista, monipuolista ja saan tehdä yhteistyötä ”poikkitieteellisesti” kaikkien yksiköiden kanssa. Työkaverit ovat motivoituneita ja auttavat tarvittaessa hankalissa tilanteissa. Voi sanoa, että työni on joukkuepeliä.

Työnantajana Palkeet kannustaa henkilöstöä kehittämään osaamistaan ja haastamaan itseään. Lisäksi Palkeet pyrkii olemaan mukana ajassa, eli täällä tehdään paljon kehitystyötä eri yksiköissä ja ei niin sanotusti jämähdetä paikoilleen. Täällä on kiva olla töissä.