Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Ihmiset

Etusivu « Tutustu työnantajiin « Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallinnonala: Työ- ja elinkeinoministeriö
Toimiala: Työ- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija
Henkilöstömäärä: 570
Päätoimipaikka: Helsinki
Kotisivu: www.tem.fi
 


Tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat

  • työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu; työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu;
  • alueiden kehittäminen;
  • elinkeinopolitiikka;
  • energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen;
  • innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus;
  • markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka.

Tyypillisiä toimenkuvia

Ministeriössä tehdään vaativia ja monipuolisia asiantuntija- ja johtamistehtäviä. Tehtävänkuvat vaihtelevat ministeriön laajan toimialan mukaisesti sisältäen vastuualueeseen kuuluvaa strategista suunnittelua, lainvalmistelua, ohjausta, vaikuttamista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Henkilöstön koulutustaustoista

Ministeriössä 63 % henkilöstöstä on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Yleisimmät tutkinnot ovat valtiotieteiden, oikeustieteiden sekä kaupallisen ja teknisen alan korkeakoulututkinnot.

Visio

Missio: Rakennamme kestävää kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi.

Visio: Suomen kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa ja kestävät maailmantalouden ravistelut. Onnistumme konsernin yhteisellä tavalla toimia ja vahvalla yhteistyöllä yli organisaatiorajojen, osana koko valtiokonsernia.

Hyvä tietää meistä

Työ- ja elinkeinoministeriö on uusi, laaja-alainen ja johtamisrakenteiltaan sekä toimintatavoiltaan moderni ministeriö. Ministeriö muodostettiin vuoden 2008 alussa entisistä kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävistä.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on kaksi ministeriä: elinkeinoministeri ja työministeri. Elinkeinoministeri johtaa innovaatio-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä alueiden kehittämistä. Työllisyys- ja yrittäjyysasiat sekä työelämän kehittäminen ovat työministerin vastuulla. Työ- ja elinkeinoministeriössä työskentelee noin 570 virkamiestä. TEM:n hallinnonalalla on töissä noin 13 000 ihmistä.

Muut toimipaikat

Ministeriö sijaitsee viidessä toimipisteessä Helsingissä:

Aleksanterinkatu 4, Aleksanterinkatu 36, Mikonkatu 4, Ratakatu 3 ja Bulevardi 6 A.

Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioden muodostama palvelukokonaisuus yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Palvelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Lue lisää: www.yrityssuomi.fi.

www.te-palvelut.fi:stä löytyvät työ- ja elinkeinotoimistoihin (TE-palveluihin) ilmoitetut avoimet työpaikat sekä TE-palvelujen sähköiset asiointipalvelut. Sivusto välittää  työnhakijoille ja työnantajille tietoa TE-palveluista, työmarkkinoista, koulutuksesta ja työsuhteisiin liittyvistä asioista sekä asioinnista työ- ja elinkeinotoimistoissa. Verkkopalvelun ylläpitäjä on työ- ja elinkeinoministeriö.


Työ- ja elinkeinoministeriö

Tutustu meihin tarkemmin

Case tällä sivustolla

Yhteystiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
Aleksanterinkatu 4, Helsinki
Eteläesplanadi 4, Helsinki
Vaihde: 010 60 6000
Faksi: (09) 1606 2166
kirjaamo(at)tem.fi

 

Ministeriöt perehdyttävät yhdessä!

« Takaisin sivulle: Tutustu työnantajiin

Tulostettava versio

Tietoa sivustosta

Sivu päivitetty 23.5.2013 © Valtiovarainministeriö, Valtiokonttori

Sivun ylälaitaan