Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Ihmiset

Etusivu « Rekrytointi valtiolle

Rekrytointi valtiolle

Haluaisitko sinäkin tehdä töitä yhteiskuntamme eteen? Mikäli valtion tarjoamat työtehtävät kiinnostavat, nousee mieleesi varmasti myös rekrytointiin liittyviä kysymyksiä. Valtion rekrytoinneissa on paljon yhteisiä piirteitä, joista kerromme lyhyesti tässä osiossa.

Tietyt periaatteet luovat pohjan

Valtion virkamiesten rekrytointi on avointa ja tehtäviin on valittava niihin ansioitunein henkilö. Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena on 18 vuoden ikä (tietyissä suoritustason tehtävissä riittää 15 vuoden ikä). Kielitaitovaatimuksista säädetään erikseen. Useille viroille on lisäksi asetuksin säädetyt kelpoisuusvaatimukset, joissa yleensä edellytetään tiettyä koulutusta. Kaikenlainen syrjintä on viranhaussa nimenomaisesti kielletty.

Pääsääntöisesti valtion tehtäviin rekrytoidaan toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin. Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan nimittää silloin, jos sitä edellyttää työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien väliaikainen hoitaminen, harjoittelu tai muu laissa säädetty peruste. Lisäksi valtiolla on työsopimussuhteisia tehtäviä.

Roolijako rekrytoinnissa on selvä

Ensisijainen vastuu sekä valtuudet rekrytointiasioissa on kullakin toimintayksiköllä. Toimintayksiköt toimivat niin yhteisten linjausten kuin omien erityispiirteidensä pohjalta. Siten ne itse sekä suunnittelevat että toteuttavat niin vakituiset kuin määräaikaisetkin rekrytoinnit. Ylimmän johdon ja ministeriöiden johtavat virkamiehet nimittää virkoihin kuitenkin valtioneuvosto tai tasavallan presidentti.

Joissain tapauksissa on palvelussuhteen alussa käytössä muutaman kuukauden mittainen koeaika.

Uutena toimintamallina on, että ennen uuden rekrytoinnin aloittamista toimintayksikön tulee selvittää, onko valtionhallinnossa tarjolla alueellistamis- tai muiden toimien kautta vapautuvaa henkilöstöä.


Lisätietoja

  • Rekrytointisäädöksiä
    Täältä löydät valtion rekrytointia koskevia ohjeita ja säädöksiä (siirryt VM:n sivuille).

Omat koulutuslaitokset

Joissain tapauksissa valtiolle rekrytoidutaan oman koulutuksen kautta.

 

Tulostettava versio

Tietoa sivustosta

Sivu päivitetty 16.4.2013 © Valtiovarainministeriö, Valtiokonttori

Sivun ylälaitaan