Heidi Krüger on nimitetty maa- ja metsätalousministeriön projektipäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen

Julkaistu 25.6.2020 klo 8.09

MMM Heidi Krüger on nimitetty projektipäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen maa- ja metsätalousministeriöön 1.6.2020 lukien.