Kari Saulamo on nimitetty erityisasiantuntijan määräaikaiseen virkasuhteeseen maa- ja metsätalousministeriöön

Julkaistu 13.7.2018 klo 9.31

MMM Kari Saulamo on nimitetty erityisasiantuntijan määräaikaiseen virkasuhteeseen maa- ja metsätalousministeriöön 1.9.2018 lukien.