Meri Pensamo on nimitetty ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen

Julkaistu 5.1.2016 klo 10.27

Oikeustieteen maisteri Meri Pensamo on nimitetty ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.2016 - 9.11.2016.