Nimityksiä maa- ja metsätalousministeriössä

Julkaistu 2.3.2018 klo 12.01

ELT Eveliina Palonen on nimitetty neuvottelevan virkamiehen virkaan maa- ja metsätalousministeriöön 1.3.2018 lukien.

Tradenomi (YAMK) Sanna Tykkyläinen on nimitetty erityisasiantuntijan virkaan maa- ja metsätalousministeriöön 1.3.2018 lukien.