Nimityksiä maa- ja metsätalousministeriössä

Julkaistu 17.6.2020 klo 13.51

YTM Meri Kiikkala on nimitetty erityisasiantuntijan määräaikaiseen virkasuhteeseen maa- ja metsätalousministeriöön 1.7.2020 lukien.

MMM Auli Sihvola on nimitetty erityisasiantuntijan määräaikaiseen virkasuhteeseen maa- ja metsätalousministeriöön 1.7.2020 lukien.

Diplomi-insinööri Maarit Hellstedt on nimitetty projektipäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen maa- ja metsätalousministeriöön 17.8.2020 lukien.