Nimitysuutisia maa- ja metsätalousministeriössä

Julkaistu 28.12.2018 klo 13.22

MMM Hanna-Lotta Heikkonen on nimitetty erityisasiantuntijan määräaikaiseen virkasuhteeseen maa- ja metsätalousministeriöön 1.1.2019 lukien.

MMM Teemu Seppä on nimitetty kansainvälisten asiain neuvoksen virkaan maa- ja metsätalousministeriöön 1.1.2019 lukien.

MMM Satu Rantala on nimitetty neuvottelevan virkamiehen virkaan maa- ja metsätalousministeriöön 1.2.2019 lukien.