Nimitysuutisia maa- ja metsätalousministeriössä

Julkaistu 15.7.2019 klo 9.26

MMM Jaana Kaipainen on nimitetty neuvottelevan virkamiehen virkaan maa- ja metsätalousministeriöön 1.8.2019 lukien.

HTM Mirja Rajala on nimitetty suunnittelupäällikön virkaan maa- ja metsätalousministeriöön 12.8.2019 lukien.

DI Elina Warsta on nimitetty neuvottelevan virkamiehen virkaan maa- ja metsätalousministeriöön 15.8.2019 lukien.