Nimitysuutisia maa- ja metsätalousministeriössä

Julkaistu 26.7.2019 klo 9.13

OTM Teemu Nikula on nimitetty vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen maa- ja metsätalousministeriöön 1.9.2019 lukien.

HTM Karoliina Vieler-Porter on nimitetty henkilöstöasiantuntijan maa- ja metsätalousministeriöön 9.9.2019 lukien.