Titta Berlin on nimitetty neuvottelevan virkamiehen virkaan maa- ja metsätalousministeriöön

Julkaistu 28.1.2020 klo 15.10


MMM Titta Berlin on nimitetty neuvottelevan virkamiehen virkaan maa- ja metsätalousministeriöön 1.2.2020 lukien.