Henkilökierrosta yhteiseen valmisteluun – liikkuvuus valtiolla kehittyy

Julkaistu 22.5.2023 klo 13.22

Kun tehtävät naapuritiimissä alkavat kiinnostaa, tai huomaat kumppanivirastossa olevan sellaista osaamista, jota kohti haluaisit itsekin mennä, ei ratkaisu välttämättä ole laittaa valtiolle.fi:ssä hakemusta täysin uuteen tehtävään. Ratkaisu osaamisen laajentamiseksi voi löytyä liikkuvuudesta.

Valtionhallinnossa on pitkään eri yhteyksissä kannustettu henkilöstöä liikkuvuuteen paitsi oman organisaation sisällä, myös sen ulkopuolella. Viime vuosikymmenen hallitukset ovat pääsääntöisesti sisällyttäneet henkilöstön liikkuvuuden osaksi hallitusohjelmaansa. Vuonna 2019 laadittu viimeisin hallitusohjelma sisälsi tavoitteen vähentää valtionhallinnon siiloutumista ja kehittää urapolkuja ja sisäistä työkiertoa. Valtion työtehtäviä tulee sen mukaan organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen.

Osana tämän tavoitteen toteuttamista toteutettiin vuonna 2022 kysely ”Liikkuvuus 2.0 poikkihallinnollisen valmistelun edistäjänä”. Kyselyllä haettiin aineksia liikkuvuuden käsitteen ja sisällön uudelleen määrittelyyn, tavoitteena päivitetty versio liikkuvuudesta. Kysely herätti paljon mielenkiintoa ja siihen saatiin runsaasti vastauksia.

Liikkuvuudella on perinteisesti tarkoitettu fyysistä liikkuvuutta, eli esimerkiksi työntekijän siirtymistä valtiolla toisiin tehtäviin tai henkilökiertoa, eli työntekijän siirtymistä määräajaksi omalla palkallaan toiseen tehtävään. Edellä mainitun kyselyn tuloksena todetaan, että valtionhallinnon liikkuvuus tulisi nähdä sekä henkilöiden ja osaamisen/tiedon liikkumisena tehtävästä toiseen, että yhdessä tekemisenä ja oppimisena. Tämän tukemiseksi tarvitaan tähän kannustavia toimintamalleja, mutta ensisijaisesti yhteisiä substanssitavoitteita, jotka lisäävät virastojen välistä yhteistyötä. Lisäksi todetaan, että johdon ja esimiesten positiivinen asenne ja suhtautuminen on henkilöiden liikkuvuuden onnistumisen kannalta ratkaisevaa.

Työurien pidentyessä ne sisältävät todennäköisemmin hyvin monipuolisia työtehtäviä. Osaamisen kehittäminen ja jakaminen ovat arkipäivää valtion tehtävissä. Osallistuminen virastojen välisiin hankkeisiin, yhteisvalmistelu, työpaikan vaihtaminen ja henkilökierto ovat kaikki mahdollisia liikkuvuuden muotoja, joita voi sisällyttää omaan uraansa. Lisäksi Opetushallituksen kautta on mahdollista lähteä virkamiesvaihtoon 1–6 kuukaudeksi, mikäli työ ulkomailla omalla hallinnonalalla kiinnostaa.

Hallitusneuvottelut ovat käynnissä tätä kirjoittaessa, ja kohta saamme lukea, minkälaisia tavoitteita liikkuvuuteen liittyen on kirjoitettu uuteen hallitusohjelmaan. Sitä odotellessa valtiolla.fi-sivustolle on koottu kokemuksia henkilöiden liikkuvuudesta valtiolla. Sivustolta löytyy myös blogikirjoitusten sarja, jossa käsitellään laajennetun liikkuvuus- käsitteen toteutumisen tarinoita viime vuosina.