Kiinnostaako rikosseuraamusala? Hakuaika tutkintokoulutukseen on 2.-27.1.2019

Julkaistu 28.12.2018 klo 6.00

Hakuaika rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen vuonna 2019 alkaa 2.1.

Rikosseuraamusalan tutkintokoulutus antaa kelpoisuuden valvonnan ja ohjauksen tehtäviin vankilassa. Tutkintokoulutuksen laajuus on 90 op.

Valinnan vaiheet ja aikataulu

  1. Hakuaika on 2.–27.1.2019. 
  2. Valintakoe pidetään Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa Vantaalla 25.2.-28.2.2019. 
  3. Soveltuvuushaastattelut ovat 8.-12.4. Vantaalla, Tampereella ja Kuopiossa. 

Tutkintokoulutus alkaa maanantaina 2.9.2019 ja päättyy joulukuussa 2020.

Työssäoppimisjaksoja on kolme, joista kaksi viimeistä ovat palkallisia ja opiskelijat ovat virkasuhteessa rikosseuraamuslaitokseen. 

Pääsyvaatimukset

Opiskelijaksi Rikosseuraamusalan tutkinnolle voidaan ottaa henkilö, joka on 

  1. hakuajan päättymiseen mennessä täyttänyt 18 vuotta; 
  2. hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut vähintään toisen asteen ammatillisen tutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto), lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon (L672/2005) tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon taikka tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot; 
  3. terveydentilaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vankeinhoitotyöhön sopiva; 
  4. saanut vähintään B-luokan ajo-oikeuden; sekä
  5. suorittanut hyväksytysti valintakokeen (laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 9 § ).
  6. alalle soveltuva.

Koulutukseen valituksi tuleminen voi estyä, mikäli hakija on syyllistynyt rikokseen tai antanut hakulomakkeessa harhaanjohtavia tai vääriä tietoja.
Yksityiskohtaiset tiedot opiskelusta ja opintososiaalisista eduista annetaan ennen opiskelun alkua.

Hakijat, joilla on riittävä pohjakoulutus ja rikosseuraamusalan työkokemusta vähintään 1 vuosi (12 kk), pääsevät suoraan valintakokeisiin hakulomakkeen yhteispistemäärästä huolimatta.

Lue lisää tutkintokoulutuksesta Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen sivustolta.

Hakuaika 2.-27.1.2019. Hakulomake RSKK:n sivustolla.