Korkeakouluharjoittelu AVI:n Terveydenhuoltoyksikössä toi käytännön näkökulmaa

Julkaistu 19.2.2019 klo 14.37

Korkeakouluharjoittelu Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Toimin syksyllä 2018 kolmen kuukauden ajan korkeakouluharjoittelijana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella Terveydenhuoltoyksikössä. Pääasialliset työtehtäväni koostuivat ratkaisuehdotusten valmistelusta ja laatimisesta hallintokanteluihin ja valvonta-asioihin, jotka koskivat niin yksityistä kuin julkista terveydenhuoltoa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa.

Varsinaiseen ratkaisutoimintaan liittyvien tehtävien lisäksi pääsin osallistumaan terveydenhuollon tarkastuskäynteihin ja niihin liittyvien tarkastuskertomuksien valmisteluun. Tarkastuskäynnit antoivat tulevalle juristille erinomaista kosketuspintaa terveydenhuollon käytännönkenttään ja auttoivat ymmärtämään terveydenhuollon arkipäivää terveydenhuollon ammattihenkilöiden näkökulmasta käsin. Koenkin lääkintäoikeudellisen substanssiosaamiseni kehittyneen harjoittelun aikana sekä lääketieteen että oikeustieteen osalta, kun työtehtävät ovat tarjonneet mahdollisuuksia syventää aiempaa teoreettista tietoa varsinaisten käytännön tilanteiden yhteydessä.

Työympäristönä Terveydenhuoltoyksikkö tarjoaa avuliaat ja lämminhenkiset työtoverit sekä oivallisen mahdollisuuden tutustua valvontaviranomaisen toimintaan. Harjoitteluni aikana koin aidosti olevani osa yksikön toimintaa ja sain vastuullisia tehtäviä itsenäisesti hoidettavakseni. Suosittelen lämpimästi korkeakouluharjoitteluun hakeutumista kaikille terveydenhuollosta ja siihen liittyvästä juridiikasta kiinnostuneille!

Kiitos koko Terveydenhuoltoyksikön väelle yhteisestä syksystä!

Sini Tervo