Tervetuloa valtionhallintoon! -päivässä korkeakouluopiskelijat perehtyivät työnantajaansa

Julkaistu 26.6.2015 klo 14.51

Joka kesä järjestettävä Tervetuloa valtionhallintoon –perehdytyspäivä keräsi 9. kesäkuuta Helsingin yliopistolle noin 320 uutta korkeakouluharjoittelijaa 150 eri pääaineesta. Lisäksi yhteistä luento-osuutta seurasi internetin välityksellä noin 80 ihmistä eri puolilta Suomea ja muualta maailmalta, esimerkiksi ulkoasiainministeriön harjoittelijoita Euroopan suurkaupungeista. Päivän tavoitteena oli lisätä harjoittelijoiden tietoisuutta valtionhallinnosta ja orientoida heitä harjoitteluitaan varten. Onnistuneen perehdytyspäivän mahdollisti eri virastojen ja ministeriöiden yhteistyö.

Keskustelua työtehtävistä ja valtionhallinnon ajankohtaisteemoista

Päivä alkoi vauhdikkaasti virastotapaamisilla, joiden aikana korkeakouluharjoittelijat pääsivät keskustelemaan erilaisista työtehtävistä ja työurista virastoedustajien kanssa. Samaan aikaan harjoittelijoilla oli mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston urapalvelujen luennolle, jossa pohdittiin oman harjoittelun tavoitteita ja sen hyötyjä opiskelijan itsensä, työnantajan sekä yliopiston näkökulmasta.

Virastotapaamisten jälkeen oli vuorossa yhteinen luento-osuus, jossa käsiteltiin Suomen valtionhallinnon tämänhetkistä tilannetta. Aluksi neuvotteleva virkamies Marjaana Laine valtiovarainministeriöstä toivotti korkeakouluopiskelijat tervetulleeksi valtion harjoitteluun, jonka jälkeen osastopäällikkö Janne Kerkelä oli kertomassa valtioneuvoston uudesta yhteisestä hallinnosta. Ensimmäisten osuuksien jälkeen lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen puhui työskentelystä ministeriössä ja sivusi myös talouden kuvaa ja sen vaikutuksia.

Yhteinen luento-osuus päättyi opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön Anita Lehikoisen esitykseen. Aluksi Lehikoinen kertoi omasta taustastaan ja matkastaan kansliapäälliköksi, jonka jälkeen hän puhui työskentelystä valtion ylimmässä johdossa. Hän korosti kuinka työtä tehdessä on tärkeä nähdä suurempi kokonaisuus. Luennon lopuksi korkeakouluharjoittelijat pääsivät myös esittämään mieltä askarruttaneita kysymyksiä kansliapäällikkö Lehikoiselle.

Yhteisestä luennosta jäi päällimmäisenä mieleen puhujien kannustus oman osaamisen kehittämiseen ja vaihtelevaan työkokemukseen sekä kansainväliseen kokemukseen. Oli kiinnostavaa myös kuulla, kuinka paljon eri pääaineiden opiskelijoita harjoittelijoina on. Tämä kertoo siitä, että valtiolla on monenlaisia tehtäviä ja monia eri opiskelutaustoja tarvitaan valtiolla. Hyvältä kuulostivat myös valtiolla työskentelevien koulutus- ja kansainväliset mahdollisuudet. Oli hauska huomata kuinka jokainen puhuja halusi korostaa sitä, että virkamies ei ole enää vanhojen kuvitelmien mukainen, vaan avoin ja nykyaikainen.

Ministeriövierailut innostivat

Perehdytyspäivä huipentui iltapäivän ministeriövierailuihin. Osallistujilla oli ennakkoon mahdollisuus ilmoittautua mielenkiintonsa mukaan eri ministeriöiden vierailukäynneille, joissa tutustuttiin niiden toimintaan ja käytänteisiin. Esim. valtiovarainministeriön vierailuun osallistui yli 60 korkeakouluharjoittelijaa. VM:n vierailussa neuvotteleva virkamies Kati Jussila oli kertomassa valtion budjetin synnystä ja henkilöstösuunnittelija Heikki Kainulainen VM:n työyhteisöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä kokoontui yli 50 harjoittelijaa. OKM:n virkamiehet korostivat, kuinka suomalaiset pitävät ministeriön toimialaan kuuluvia asioita erityisen tärkeinä. Esitelmän pitäjät tuntuivat suhtautuvan samanlaisella intohimolla kulttuurin, koulutuksen ja esimerkiksi tekijänoikeusasioiden kehittämiseen.

Harjoittelijan näkökulmasta…

… päivä oli hyvä tilaisuus tavata muita harjoittelijoita ja vaihtaa ajatuksia kaikesta harjoitteluun liittyvästä. Erityisen mukavaa oli huomata myös se, kuinka hyvin meidät on täällä otettu vastaan. Vaikka saimme kuulla, että vierailemissamme ministeriöissä työskentelevien keski-ikä on 46 vuotta, on varmasti meille nuoremmillekin osaajille paikkamme.

Tervetuloa valtionhallintoon 2015, kuvakooste

Päivän ohjelma >

Luentomateriaalit:

Millainen on hyvä harjoittelu, Merja Enkovaara-Pälvi, Helsingin yliopiston urapalvelut >
Suomen valtionhallinto tänään, Marjaana Laine, VM >
Valtioneuvoston hallintoyksikkö – uusi konsepti yhteiselle hallinnolle, Janne Kerkelä, VN >
Elämää ministeriössä, Markus Siltanen, VM >

Katso myös youtube-videot tilaisuudesta: http://212.16.104.45/web/vm/20150609/

(Teksti ja kuvat: korkeakouluharjoittelijat Marjukka Koskenkorva VM:n ja Marjukka Mäkinen TEM:in viestinnästä)