Töihin valtiolle

Tehtävät valtiolla ovat monipuolisia ja niihin tarvitaan eri alojen osaajia. Lupaavan alun virkamiesuralle antaa halu vaikuttaa asioihin ja kehittyä työssään. Valtion tehtävissä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä työotetta, yhteistyökykyä ja usein myös hyvää kielitaitoa.

Tehtäviin voi hakeutua erilaisilla koulutustaustoilla. Useimmissa asiantuntijatehtävissä tarvitaan korkeakoulututkinto. Joidenkin alojen tehtävissä on edellytyksenä jokin tietty tutkinto, esim. monissa oikeushallinnon tehtävissä oikeustieteen tutkinto.

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena valtion tehtäviin on 18 vuoden ikä (joissakin tehtävissä riittää, että on 15-vuotias).

Hakuilmoitus kertoo vaatimukset

Yksittäistä avointa tehtävää koskevat kelpoisuusvaatimukset (eli ehdottomat vaatimukset, jotka valittavan tulee täyttää) esitetään hakuilmoituksessa. Ilmoituksessa kerrotaan myös hakijoita koskevat odotukset ja toiveet sekä erityiset edellytykset, joita kyseisen tehtävän hoitamiseen vaaditaan.

Rekrytointi

Pääsääntöisesti valtion tehtäviin rekrytoidaan toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin. Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan nimittää tietyin laissa säädetyin perustein. Lisäksi valtiolla on työsopimussuhteisia tehtäviä.

Valtion virkamiesten rekrytointi on avointa ja viranomaiselle lähetetyt hakemukset virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ovat julkisia. Valtion tehtäviin valitaan hakijoista ansioitunein henkilö.

Virkasuhteeseen voi liittyä enintään kuuden kuukauden mittainen koeaika.

Kukin virasto vastaa henkilöstösuunnittelustaan ja omista rekrytoinneistaan. Joihinkin tehtäviin rekrytoidaan myös viraston oman koulutuksen kautta.

Katso video: Suomen kiinnostavimmat työpaikat löytyvät osoitteesta Valtiolle.fi.

Julkaistu 4.9.2014 klo 11.04, päivitetty 10.7.2020 klo 9.45