Arvot ja etiikka

Virkamiesetiikalla ja -moraalilla tarkoitetaan niitä yleisiä arvoja ja periaatteita, jotka koskevat virkamiehiä. Virkamiehellä on työssään sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

Julkishallinto toimii kansalaisten valtuutuksella ja varoilla kansalaisten eduksi. Kun käytetään julkista valtaa, mm. myönnetään korvauksia, toimeenpannaan verotusta, tehdään esitutkintaa jne., vaikutetaan kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Valtionhallinnon asiakkaita ovat kansalaisten lisäksi myös yhteisöt, virastot ja yritykset. Kun palvelemme asiakkaitamme, käytämme osittain myös julkista valtaa. Siksi viranomaisen – yksittäisen viraston ja virkamiehen – on toimittava puolueettomasti, riippumattomasti ja tasapuolisesti.

Kansalaiset arvostavat toimivaa hallintoa ja luottavat valtion ja muun julkisen sektorin tarjoamiin palveluihin. On tärkeää, että teemme työtä tämän luottamuksen eteen jatkossakin.

Arvot valtionhallinnossa

Valtiolla työskentelyssä yhteisen arvoperustan muodostavat:

  • toiminnan tuloksellisuus
  • avoimuus
  • laatu ja vahva asiantuntemus
  • luottamus
  • palveluperiaate
  • puolueettomuus ja riippumattomuus
  • tasa-arvo
  • vastuullisuus.

VAL Arvot ja etiikka Kuva: valtiovarainministeriö

Julkaistu 5.9.2014 klo 11.29, päivitetty 19.6.2018 klo 15.23