Arvot ja vastuullisuus

Julkishallinto toimii kansalaisten valtuutuksella ja varoilla, yhteiskunnan eduksi. Valtionhallinnon asiakkaita ovat kansalaisten lisäksi yhteisöt, virastot ja yritykset.

Kun palvelemme asiakkaitamme, käytämme osittain myös julkista valtaa ja vaikutamme kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Valtion tehtävissä esimerkiksi myönnetään korvauksia, toimeenpannaan verotusta ja tehdään esitutkintaa. Siksi viranomaisen – yksittäisen viraston ja virkamiehen – on toimittava puolueettomasti, riippumattomasti ja tasapuolisesti.

Virkamies vastaa oman päätöksensä ja muun toimintansa lainmukaisuudesta. Virkavastuun tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten luottamusta julkishallintoon. On tärkeää, että teemme työtä luottamuksen eteen jatkossakin.

Arvot valtionhallinnossa

Työskentelemme valtiolla yhteisen arvoperustan pohjalta. Panostamme siihen, että teemme työtä tuloksellisesti, laadukkaasti ja vahvalla asiantuntemuksella. Hyvään hallintoon kuuluu myös asiakaslähtöinen palveluperiaate.

Toimintamme periaatteena ovat lisäksi avoimuus, luottamus, puolueettomuus ja riippumattomuus sekä tasa-arvoisuus. Vastuullisuus on perustana arjen työssä.

Vastuullisuus valtiolla

Vastuullisen toiminnan varmistamiseksi seuraamme asetettujen vastuullisuustavoitteiden toteutumista. Tarkastelemme myös, onko kestävän kehityksen eteen tehty työ riittävää ja oikeansuuntaista.

Yksittäisten virastojen vastuullisuusraportteihin voi tutustua Valtiokonttorin verkkosivuilla.
Julkaistu 5.9.2014 klo 11.29, päivitetty 23.8.2022 klo 8.11

Tutustu myös

Valtioneuvoston julkaisu 2022:
Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä

Arvot ja virkamiesetiikka valtiovarainministeriön verkkosivuilla