Henkilöstö avainasemassa

Tehtävät ja niiden tekijät

Valtionhallinto edistää Suomen kansan etua ja hyvinvointia. Sen tehtävänä on palvella kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä keskus-, alue- ja paikallistasolla. Sen tehtävänä on myös vaikuttaa kansallisten tavoitteiden toteutumiseen Euroopan unionissa ja muissa kansainvälisissä suhteissa.

Valtionhallinnon tehtäväkenttä on laaja ja moninainen. Siihen kuuluvat:

  • yhteiskunnan perustehtävät, kuten oikeusjärjestys ja kansalaisten turvallisuus
  • hyvinvointitehtävät, kuten tiede, kulttuuri ja sosiaaliturva
  • infrastruktuurin ja elinkeinojen tukemiseen sekä kestävään kehitykseen liittyvät tehtävät

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on valtionhallinnon keskeinen menestystekijä. Osaajia on monilta eri aloilta hyvin erilaisin koulutustaustoin. Työnantajaesittelyissä työpaikat kertovat tehtävistään ja niiden tekijöistä. Muuttuvat työympäristöt ja nopeasti kehittyvä teknologia luovat uudenlaisia työpaikkoja valtionhallintoon.

Moderni ja vireä työympäristö

Henkilöstöllemme tärkeää on mahdollisuus vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan; omaa työpaikkaa luonnehditaan usein hyväksi näköalapaikaksi. Henkilöstö kiittelee myös monipuolisia ja itsenäisiä työtehtäviä, hyviä kehittymismahdollisuuksia ja työolosuhteita, joustavuutta sekä työpaikkojen vakautta. Valtion henkilöstö viihtyy työssään.

Tasa-arvoinen ja kehittyvä työyhteisö

Valtiolla tehdään pitkäjänteistä työtä työelämän laadun edistämiseksi. Työhyvinvointia tuetaan kehittämällä yhdessä työympäristöä ja toimivaa työyhteisöä. Selkeä ja kannustava palkkausjärjestelmä, jossa palkka koostuu sekä tehtäväkohtaisesta että henkilökohtaisesta osasta, edesauttaa samapalkkaisuuden toteutumista. Tasa-arvoisuutta edistävät joustavat mahdollisuudet perhe-elämän ja työn yhteensovittamiseen.

Valtion henkilöstöä koskevia tunnuslukuja (v. 2015)  
Henkilöstön määrä 73 676
Naisten osuus 48,8 %
Osa-aikaisten osuus 5,2 %
Vakinaisten osuus 87,5 %
Virkasuhteisten osuus 90,4 %
Kokonaisansio keskimäärin 3935 €/kk

Julkaistu 5.9.2014 klo 10.49, päivitetty 5.7.2016 klo 11.13

Säteilyturvakeskus