Olen jo töissä valtiolla

Sisäisen hakijan, virkajärjestelyhakijan ja henkilökiertoon hakevan kirjautuminen

Palveluun pääsee Valtiolle.fi-sivuston etusivun Kirjaudu työnhakuun -linkistä. Valtion sisäinen hakija kirjautuu palveluun Rekrytoija ja sisäinen hakija -painikkeen kautta.

Järjestelmän suora kirjautumisosoite on: https://haku.valtiolle.fi

Tarkemmat ohjeet sisäiselle hakijalle ja virkajärjestelyhakijalle näet, kun kirjaudut Valtiolle.fi-palveluun.

Sisäinen liikkuvuus ja henkilökierto

Jos olet jo valtiolla töissä, sinulla on mahdollisuus hakea tehtäviä valtion sisällä. Valtion sisäiseen liikkuvuuteen kuuluvat muun muassa alle vuoden määräaikaiset tehtävät omassa tai muussa virastossa. Myös ilmoittautumismenettelyyn perustuva virkojen sijoittaminen ja siirtäminen omassa virastossa kuuluvat sisäiseen liikkuvuuteen. Jokainen virkamieskäyttäjä voi rekisteröityä palveluun sisäiseksi hakijaksi.  

Valtion palvelussuhteessa olevana voit hakeutua myös henkilökiertoon. Henkilökierrossa tavoitteena on yksilön osaamisen kehittymisen kautta myös työnantajan hyöty. Henkilökierto tukee voimavarojen ja osaamisen jakamista sekä verkostoitumista.

Sisäisen liikkuvuuden ja henkilökierron aineistoa:

Uudelleen sijoittamiseen liittyvät virkajärjestelyt

Valtiolla vakinaisessa palvelussuhteessa työskentelevällä on oikeus saada virkajärjestelyoikeudet uudelleensijoittamismahdollisuuksien tueksi, mikäli hänen palvelussuhteensa jatkuvuus on virastossa tapahtuvien muutosten vuoksi uhattuna siten, että se voisi johtaa irtisanomiseen. Työnantaja määrittelee muutoksen kohteena olevat henkilöt.

Hakemusten julkisuus

Viranomaiselle lähetetyt hakemukset virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ovat julkisia. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla (621/1999) salassa pidettävää on vain erikseen sellaiseksi säädetty asia, josta säädetään lain 24 §:ssä. Jos hakemuksessa on salassa pidettävää tietoa, tällaista tietoa ei luovuteta ulkopuolisille.

Hakija voi virkaa hakiessaan esittää toivomuksen, että hänen tietojaan ei annettaisi julkisuuteen. Viranomaisen on kuitenkin pyynnöstä annettava tiedot. Tiedotusvälineet ovat usein noudattaneet hakijan toivetta. Viime kädessä jokaisen virkaa hakeneen nimi voidaan kuitenkin ilmaista julkisuudessa.

Julkaistu 29.12.2017 klo 14.32, päivitetty 1.3.2019 klo 9.54

Yhteystiedot

Hakijapalvelu
(arkisin klo 9-15)

Valtiolle.fi-työnhakupalveluun liittyvät hakijoiden kysymykset:

sähköposti: hakijapalvelu(at)palkeet.fi
puhelin: 029 556 4020

Sisäiseen liikkuvuuteen ja henkilökiertoon liittyvät kysymykset: 

valtionhallinto(at)vm.fi