Olen jo töissä valtiolla

Sisäisen hakijan ja henkilökiertoon hakevan kirjautuminen

Palveluun pääsee Valtiolle.fi-sivuston etusivun Hae työpaikkaa -linkistä. Valtion sisäinen hakija kirjautuu palveluun Rekrytoija ja sisäinen hakija -painikkeen kautta.

Suora kirjautumisosoite on: https://haku.valtiolle.fi

Tarkemmat ohjeet sisäiselle hakijalle näet kun kirjaudut palveluun.

Sisäinen liikkuvuus ja henkilökierto

Jos olet jo valtiolla töissä, sinulla on mahdollisuus hakea tehtäviä valtion sisällä. Valtion sisäiseen liikkuvuuteen kuuluvat muun muassa alle vuoden määräaikaiset tehtävät omassa tai muussa virastossa. Myös ilmoittautumismenettelyyn perustuva virkojen sijoittaminen ja siirtäminen omassa virastossa kuuluvat sisäiseen liikkuvuuteen. Jokainen virkamieskäyttäjä voi rekisteröityä palveluun sisäiseksi hakijaksi.  

Valtion palvelussuhteessa olevana voit hakeutua myös henkilökiertoon. Henkilökierrossa tavoitteena on yksilön osaamisen kehittymisen kautta myös työnantajan hyöty. Henkilökierto tukee voimavarojen ja osaamisen jakamista sekä verkostoitumista.

Sisäisen liikkuvuuden ja henkilökierron aineistoa:

Virkajärjestelykäytännöstä luovutaan

Aiemmin käytössä olleesta virkajärjestelyvaiheesta on VM:n asettaman vuoden 2019 aikana toimineen muutosturvatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti käytännössä luovuttu tammikuussa 2020. Virallisesti muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta (VM kirje 29.1.2010, VN/1185/2020-VM-1 valtiovarainministeriön verkkosivuilla).

Hakemusten julkisuus

Viranomaiselle lähetetyt hakemukset virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ovat julkisia. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla (621/1999) salassa pidettävää on vain erikseen sellaiseksi säädetty asia, josta säädetään lain 24 §:ssä. Jos hakemuksessa on salassa pidettävää tietoa, tällaista tietoa ei luovuteta ulkopuolisille.

Hakija voi virkaa hakiessaan esittää toivomuksen, että hänen tietojaan ei annettaisi julkisuuteen. Viranomaisen on kuitenkin pyynnöstä annettava tiedot. Tiedotusvälineet ovat usein noudattaneet hakijan toivetta. Viime kädessä jokaisen virkaa hakeneen nimi voidaan kuitenkin ilmaista julkisuudessa.

Julkaistu 29.12.2017 klo 14.32, päivitetty 10.7.2020 klo 12.32

Yhteystiedot

Sisäiseen liikkuvuuteen ja henkilökiertoon liittyvät kysymykset: 

valtionhallinto(at)vm.fi

Hakijapalvelu auttaa hakijoita Valtiolle.fi-palveluun liittyvissä kysymyksissä arkisin
klo 9-15.

Sähköposti: hakijapalvelu(at)palkeet.fi

Puhelin: 029 556 4020.