Osaava henkilöstö

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on valtionhallinnon keskeinen menestystekijä. Valtiolla työskenteleviä kannustetaan jatkuvaan kehittymiseen muun muassa tukemalla kouluttautumista ja ammattitaidon kehittämistä.

Työuran eri vaiheissa varmistetaan osaaminen työtehtävien vaatimusten mukaisesti ja kehittymistarpeita käydään läpi jokaisen työntekijän kanssa tulos- ja kehityskeskusteluissa. 

Koulutus

Työnantajan oma tai hankkima henkilöstökoulutus järjestetään pääasiassa työaikana. Henkilöstön omaehtoista kouluttautumista on myös mahdollista tukea tapauskohtaisesti viraston osaamistarpeet huomioon ottaen. Opintoja varten voidaan myöntää palkallista tai palkatonta virkavapautta tai sopia työaikajärjestelyistä.

Eräisiin valtion ammatteihin valmistutaan tai saadaan lisäkoulutusta valtion omista koulutusyksiköistä. Näitä ovat Poliisiammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Raja- ja merivartiokoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu, Maasotakoulu, Tullikoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Joillakin valtion työnantajilla voi olla myös erillisiä koulutus- ja työharjoitteluohjelmia, jotka on suunnattu esim. vastavalmistuneille.

Kehittymistä sekä voimavarojen ja osaamisen jakamista tukee myös henkilökierto.

Johtaminen avainasemassa

Hyvällä henkilöstöjohtamisella luodaan edellytyksiä valtion toimintayksiköiden tuloksellisuudelle, tehokkuudelle ja palvelukykyisyydelle. Esimiestyön kehittämiseen panostetaan.

Valtio pyrkii työnantajana varmistamaan, että valtionhallinnon johtotehtävät ovat houkuttelevia ja niihin on tarjolla päteviä hakijoita sekä hallinnon ulkopuolelta että sisältä.

Työelämän laatu

Muuttuvat työympäristöt ja kehittyvä teknologia luovat uudenlaisia työtapoja ja työpaikkoja myös valtionhallintoon.

Valtiolla pyritään edistämään työn ja muun elämän yhteensovittamista muun muassa lisäämällä etätyömahdollisuuksia ja työaikojen joustavuutta. Työhyvinvointia tuetaan ja työturvallisuudesta huolehditaan kehittämällä yhdessä työympäristöä ja toimivaa työyhteisöä.

Henkilöstömme kokee tärkeäksi mahdollisuuden vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja omaan työhön. Valtion henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksessa nousee esiin arvostus monipuolisia, mielenkiintoisia ja itsenäisiä työtehtäviä kohtaan. Myös kehittymismahdollisuuksia ja työpaikkojen vakautta arvostetaan.

Julkaistu 5.9.2014 klo 10.49, päivitetty 21.6.2022 klo 14.24