Palvelussuhteen ehdot

Valtiolla on hyvä palvelussuhdeturva ja kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot. Valtion henkilöstö on joko virka- tai työsuhteessa. Virkasuhde on yleisin, varsinkin kun on kyse tehtävästä, jossa käytetään julkista valtaa eli päätetään kansalaisten, yrityksien ja yhteisöjen eduista, oikeuksista ja velvollisuuksista.

Virkasuhde ja työsuhde valtiolla


Palkkauksen yhteiset linjat

Valtiolla on kattavasti käytössä työn vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvat palkkausjärjestelmät. Järjestelmät ovat virastokohtaisia, mutta ne on laadittu yhtenäisten ja yleisten perusteiden mukaisesti.

Kaikkien palkkausjärjestelmien perustana ovat tehtävän vaativuuden arviointi ja henkilökohtainen suoriutuminen, joita tarkastellaan vuosittain käytävissä tulos- ja kehityskeskusteluissa.

Valtiolla palkka muodostuu pääsääntöisesti:

  • tehtävän vaativuuden mukaisesta peruspalkasta
  • työsuorituksen ja pätevyyden perusteella maksettavasta henkilökohtaisesta palkanosasta, jonka enimmäismäärä vaihtelee virastoittain. Enimmillään se voi olla 50 prosenttia peruspalkasta.

Joillakin valtion toimintayksiköillä voi palkkaukseen kuulua myös kokemusosa, erilliset tulospalkkiot tai erityisolosuhteisiin liittyviä korvauksia.

Palkkausjärjestelmien tarkoituksena on parantaa tehtävien, niistä suoriutumisen ja palkkauksen vastaavuutta. Järjestelmillä halutaan myös tukea henkilöstön osaamisen kehittymistä, tavoitteiden asettamista ja tuloksen arviointia sekä kannustaa hyvään suoritukseen.

Saat lisätietoa palkkauksen yleisistä linjoista Valtion työmarkkinalaitoksen sivuilta.

Lomat

Valtion henkilöstön lomaedut ovat keskimääräistä paremmat kuin yleisillä työmarkkinoilla. Loman määrä riippuu henkilön palvelusajasta valtiolla. Valtion sisällä työpaikkaa vaihdettaessa pitämättömät lomat voidaan siirtää virkamiehen mukana virastosta toiseen.

Perhe- ja opintovapaat

Valtion henkilöstöllä on myös mahdollisuus saada palkallista tai palkatonta vapaata työstä muun muassa opintojen, perhesyiden, toisen viran hoitamisen tai muun merkittävän syyn perusteella. Valtiolla kannustetaan perhevapaiden tasa-arvoiseen käyttöön.

Lisätietoa näistä ja muista palvelussuhteen ehdoista, kuten työajoista ja eläkkeistä voit lukea Valtion työmarkkinalaitoksen sivuilta.

Julkaistu 5.9.2014 klo 12.59, päivitetty 22.4.2020 klo 15.18