Työelämän laatu

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on valtionhallinnon keskeinen menestystekijä. Valtiolla työskenteleviä kannustetaan jatkuvaan kehittymiseen muun muassa tukemalla kouluttautumista ja ammattitaidon kehittämistä.

Valtiolla työskentelyssä ja johtamisessa korostuu vastuullisuus, luottamus ja valmentava työote. Esimiestyön kehittämiseen panostetaan.

Osaamisen kehittäminen

Oppiminen on osa jokaisen virkamiehen työnkuvaa. Työnantajan oma tai hankkima henkilöstökoulutus järjestetään pääasiassa työaikana. Henkilöstön omaehtoista kouluttautumista on myös mahdollista tukea tapauskohtaisesti viraston osaamistarpeet huomioon ottaen. Opintoja varten voidaan myöntää palkallista tai palkatonta virkavapautta tai sopia työaikajärjestelyistä.

Eräisiin valtion ammatteihin valmistutaan tai saadaan lisäkoulutusta valtion omista koulutusyksiköistä. Näitä on esimerkiksi poliisin, rikosseuraamusalan sekä turvallisuuden ja maanpuolustuksen tehtäväalueilla. Joillakin valtion työnantajilla voi olla myös erillisiä koulutus- ja työharjoitteluohjelmia, jotka on suunnattu esim. vastavalmistuneille.

Valtionhallinnon käyttöön tarkoitettu yhteinen digitaalinen oppimisympäristö on eOppiva.fi, josta löytyy kymmeniä erilaisia koulutuksia erilaisiin osaamistarpeisiin.

Työuran eri vaiheissa varmistetaan osaaminen työtehtävien vaatimusten mukaisesti ja kehittymistarpeita käydään läpi jokaisen työntekijän kanssa säännöllisissä keskusteluissa. Kehittymistä ja osaamisen joustavaa hyödyntämistä tukee myös henkilökierto.

Tutustu myös: Valtionhallinnon valmentavan ja oppivan työkulttuurin verkkosivusto Valtiolla.fi/Valoa.

Työympäristö ja työhyvinvointi

Muuttuvat työympäristöt ja kehittyvä teknologia luovat uudenlaisia työtapoja ja työpaikkoja myös valtionhallintoon. Valtiolla pyritään edistämään työn ja muun elämän yhteensovittamista muun muassa lisäämällä etätyömahdollisuuksia ja työaikojen joustavuutta. Teemme töitä usein monipaikkaisesti niissä tehtävissä, joiden luonne sen sallii.

Valtiolla työhyvinvointia tuetaan ja työturvallisuudesta huolehditaan kehittämällä yhdessä työympäristöä ja toimivaa työyhteisöä. Henkilöstömme työtyytyväisyystutkimuksessa nousee esiin arvostus mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä kohtaan. Myös kehittymismahdollisuuksia ja työpaikkojen vakautta arvostetaan.

Henkilöstön tasapuolinen kohtelu liittyy kaikkeen työnantajatoimintaan valtiolla, mutta korostuu henkilöstöä rekrytoitaessa ja palvelussuhteen ehtoja määriteltäessä.

Tutustu myös: Valtion työelämän kehittämisen verkkosivusto Valtiolla.fi.

Julkaistu 5.9.2014 klo 10.49, päivitetty 14.10.2022 klo 14.34