Usein kysyttyä

Alta löydät usein esitettyjä kysymyksiä Valtiolle.fi -hakutoiminnoista ja työnhakujärjestelmästä

Miksi valtiolle.fi -hakuvalikossa ei näy kaikki maakunnat ja kunnat?
Valtiolle.fi -hakuvalikot listaavat vain ne hakuvaihtoehdot, joihin löytyy avoimia työpaikkoja.

Miksi ammattialaluokittelussa ei ole tehtäväalueita?
Ammattialaluokittelu on sama kuin TE-palveluiden käyttämä kansainvälinen ISCO-luokittelu. Ammattiluokitus perustuu perinteisen toimialaluokittelun sijaan ammatteihin ja osaamisiin. Luokittelu on 5-tasoinen, joista 4 ensimmäistä tasoa ovat osa kansainvälistä standardia ja viimeinen taso TE-palveluiden oma luokitus (sisältää suomalaisia ammattinimikkeitä). Luokittelun näkee kokonaisuudessaan TE-palveluiden sivuilla, www.te-palvelut.fi.

Miten näen uusimmat työpaikat?
Etusivulla näkyy valikko ”Uusimmat työpaikat”, jota painamalla saa viimeisimmäksi lisätyt paikat näkyviin.

Miten näen paikat, joiden hakuaika on umpeutumassa?
Etusivulla näkyy valikko ”Vielä ehdit hakea”, jota painamalla saa lähiaikoina umpeutuvat haut näkyviin.

Miten saan näkyviin kaikki avoimet työpaikat?
Etusivulla on automaattisesti listattuna kaikki avoimet työpaikat ja ne näkyvät listattuna välilehdille.

Miten saan lisää hakuehtoja?
Etusivun hakutoimintojen alapuolella on linkkinä ”Näytä lisää hakuehtoja”, josta painamalla saa esille lisää hakuehtoja.

Miten saan työpaikkailmoituksen lähetettyä itselleni sähköpostilla?
Työpaikkailmoituksen saa avattua hiiren oikealla painikkeella uuteen ikkunaan, jolloin ilmoitukselle muodostuu yksilöivä URL. Osoitteen voi kopioida joko sähköpostiin tai linkittää sosiaaliseen mediaan.

Miksi sivusto näkyy minulle englannin- tai ruotsinkielisenä?
Voit vaihtaa valtiolle.fi -sivujen kielinäkymän etusivun oikeasta yläkulmasta. Valittavat kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Valitettavasti sisällöt eivät ole täysin identtiset ruotsin- ja englanninkielisillä sivuilla suomenkielisiin verrattuna.

Miksi hakuvahdin tuloksia ei tule sähköpostiini?
Tarkista ensimmäisenä, että olet hakuvahtia luodessasi määritellyt toimitustavaksi ”Lähetä hakuvahdin tulokset sähköpostiin”. Jos siltikään et mielestäsi saa tilaamiasi työpaikkoja hakuvahtiin, lähetä palautetta sivuston ”Anna meille palautetta” -linkin kautta (löytyy sivun oikeasta alakulmasta).

Mihin otan yhteyttä ongelmatilanteessa?
Yksittäiseen rekrytointiin liittyvässä ongelmatilanteessa tai kysymysten osalta ota yhteyttä suoraan rekrytoivaan virastoon. Rekrytoinnin yhteyshenkilön tiedot löydät työpaikkailmoituksesta.
Valtiolle.fi -palveluun liittyvissä ongelmissa lähetä viestiä ”Anna meille palautetta” -linkin kautta (löytyy sivun oikeasta alakulmasta).

Olen yrittänyt muutamia kertoja antaa salasanaa, mutta järjestelmä ei hyväksy sitä. Nyt sain viestin: tunnuksesi saattaa olla lukittu.
Jos olet syöttänyt käyttäjätunnuksen tai salasanan virheellisesti viisi kertaa, järjestelmä lukitsee käyttäjätilisi 10 minuutiksi. Lukitus tapahtuu tietoturvasyistä.
Jos olet epävarma salasanastasi, voit tilata uuden salasanan sisäänkirjautumissivulta sähköpostiisi.

Alta voit myös lukea valtiolla työskentelystä usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksiamme niihin.

Onko valtiolle vaikea päästä töihin?

Valtiolle ei ole sen vaikeampaa päästä töihin kuin muuallekaan. Totta on tosin se, että valtion työntekijöiden koulutusaste on muihin työmarkkinasektoreihin verrattuna huomattavasti korkeampi. Tämä johtuu siitä, että suuri osa valtion töistä on asiantuntijatehtäviä, joihin vaatimuksena on korkeakoulututkinto. Vaikka henkilöstömäärän vähentäminen on tarpeen, tulee valtio palkkaamaan seuraavien vuosien aikana myös runsaasti uutta henkilöstöä.

Millainen on hyvä virkamies?

Hyvä virkamies on kiinnostunut laajasti yhteiskunnan ilmiöistä ja kehityksestä. Tarvitsemme entistä enemmän eri alojen erityisosaajien lisäksi yleisvirkamiehiä, joilla on kyky ja halu seurata laajalti maailman tapahtumia. Analyyttisyys, halu vaikuttaa, kokonaisuuksien hallinta sekä tehokkuus – myös kustannustehokkuus – korostuvat. Ja luonnollisesti tärkeitä ovat aktiivisuus sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Halu liikkua hallinnon sisällä tulee jatkossa korostumaan.

Mitä ovat valtion tehtävät?

Eri hallinnonalojen hoitamista tehtävistä muodostuu laaja tehtävien ja työpaikkojen kirjo; mm. maanpuolustus ja rajavartiointi, poliisi ja pelastustoimi, liikenne- ja viestintä, oikeuslaitos, tutkimustoiminta, ministeriöt sekä ympäristöpalvelut ovat merkittäviä työllistäjiä. Valtion tarjoamille tehtäville on tyypillistä yhteiskunnallinen merkitys.

Miten valtio huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista?

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on valtionhallinnon keskeinen menestystekijä. Valtion henkilöstöjohtamista on kehitetty - ja kehitetään edelleen - monin tavoin valtion kilpailukyvyn ja työntekijöiden hyvinvoinnin varmistamiseksi. Valtiolla suhtaudutaan myönteisesti perhevapaisiin ja henkilöstön liikkuvuuteen. Valtio on jatkossakin koulutusmyönteinen työnantaja.


Miten valtiolla suhtaudutaan avoimiin hakemuksiin?

Periaatteessa suhtautuminen on myönteistä. Avointen hakemusten käsittely saattaa kuitenkin olla aika järjestäytymätöntä, sillä niitä voidaan hyödyntää vain lyhyissä määräaikaisissa valinnoissa. Ennen avoimen hakemuksen lähettämistä kannattaa olla ensin yhteydessä yksikköön vaikka soittamalla ja tiedustella kannattaako avoin hakemus lähettää ja kenelle se tulisi osoittaa. Uusi Valtiolle.fi-rekrytointityökalu tuo myös ryhtiä avointen hakemusten käsittelyyn ja hyödyntämiseen. (Kaikki pidemmät tehtävät täytyy laittaa avoimeksi, jolloin voidaan huomioida vain nimenomaisesti kyseiseen hakuun kohdennetut hakemukset.)

Julkaistu 4.9.2014 klo 12.28, päivitetty 3.5.2016 klo 10.22

Miten valtiolle haetaan töihin?

Valtion avoimet työpaikat ilmoitetaan valtion sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. Virastot ilmoittavat avoimista työpaikoistaan myös omilla kotisivuillaan, sanomalehdissä sekä työ- ja elinkeinotoimistoissa ja niiden verkkopalvelussa www.te-palvelut.fi.

Kun etsit avoimia työpaikkoja Te-palvelut-verkkopalvelusta, kirjoita sanahakukohtaan valtio. Tulos ei ole sataprosenttinen, mutta auttaa kyllä eteenpäin. Te-palvelussa voit myös aktivoida itsellesi paikkavahdin.

Viranhaku

Jos haet virkaa, sinun täytyy osoittaa hakemuksesi juuri kyseiseen virkaan. Hakemuksen voit lähettää sähköisessä muodossa. Hakemuksen voi myös toimittaa kyseisen viraston kirjaamoon. Lähemmät ohjeet ja kirjaamon yhteystiedot saat hakuilmoituksesta. Huolehdithan, että yhteystietosi ovat mukana.

Hakemusten perusteella virasto kutsuu osan hakijoista haastatteluun ja mahdollisesti soveltuvuusarviointiin. Näiden perusteella virasto tekee valinnan.

Tarkempia tietoja avoinna olevasta virasta ja rekrytointiprosessista (palkkaus, aikataulu, koeaika jne.) voit kysyä ilmoituksessa annetulta yhteyshenkilöltä tai lisätietojen antajalta.

Avoimet hakemukset

Lyhytaikaisia palvelussuhteita, esim. sijaisuuksia ja määräaikaisia tehtäviä, on valtiolla jonkun verran. Ne ovat usein ensimmäinen tapa tulla töihin valtiolle. Näissä valinnoissa voidaan hyödyntää avoimia hakemuksia.

Avoimia hakemuksia koskevat käytännöt eroavat kuitenkin suuresti eri virastojen välillä. Osa ottaa niitä mielellään vastaan, osa ei pysty niitä hyödyntämään. Ennen avoimen hakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä virastoon, jonne aiot hakea. Jos jätät avoimen hakemuksen, sinun tulisi kertoa millaisista tehtävistä olet kiinnostunut ja millaista osaamista ja työkokemusta sinulla on. Voit jättää avoimen hakemuksen sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.