Työnantajat ja työntekijät

Valtio palvelee kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä hallinnon kaikilla eri tasoilla. Suomen valtio vaikuttaa myös kansallisten tavoitteiden toteutumiseen Euroopan unionissa ja muissa kansainvälisissä suhteissa.

Valtionhallinnon laajaan tehtäväkenttään kuuluvat:

  • yhteiskunnan perustehtävät, kuten oikeusjärjestys ja kansalaisten turvallisuus
  • hyvinvointitehtävät, kuten tiede, kulttuuri ja sosiaaliturva
  • infrastruktuurin ja elinkeinojen tukemiseen sekä kestävään kehitykseen liittyvät tehtävät.

Valtiolla työskentelee noin 80 000 henkilöä ja työnantajavirastoja on eri tehtäväalueilla 185 kpl. Tyypillistä virkamiestä tai tehtävää on siksi vaikea kuvailla. Valtiolla työskentely tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Töissä valtiolla

Vaikka valtion työpaikkojen toiminta ja tehtävät poikkeavat suuresti toisistaan, on niillä kaikilla tarjottavana henkilöstölleen itsenäisiä, mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä. Usein työ on myös kansainvälistä. Jos eri tehtäviä haluaa kuvata yhdellä sanalla, on sana asiantuntija varmasti kaikista osuvin.

Valtion työpaikat ovat erilaisia monella tapaa. Eroja on toimintatavoissa, organisaatiorakenteissa, palvelussuhteen tyypeissä, rahoituksessa jne. Virastot kertovat omista erityispiirteistään tässä osiossa.

Henkilöstön näkökulmasta yhteisiä piirteitä lienevät yhteinen arvoperusta ja etiikka, tietyt palvelussuhteen ehdot, palkkauksen suuret linjat ja kehittämismyönteisyys.

Toimiva ja tehokas valtionhallinto on kansallinen menestystekijämme!

Julkaistu 4.9.2014 klo 16.08, päivitetty 29.7.2022 klo 8.42