Työnantajat ja työntekijät

Valtio palvelee kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä hallinnon kaikilla eri tasoilla. Suomen valtio vaikuttaa myös kansallisten tavoitteiden toteutumiseen Euroopan unionissa ja muissa kansainvälisissä suhteissa.

Valtionhallinnon laajaan tehtäväkenttään kuuluvat:

  • yhteiskunnan perustehtävät, kuten oikeusjärjestys ja kansalaisten turvallisuus
  • hyvinvointitehtävät, kuten tiede, kulttuuri ja sosiaaliturva
  • infrastruktuurin ja elinkeinojen tukemiseen sekä kestävään kehitykseen liittyvät tehtävät.

Valtiolla työskentelee noin 73 000 henkilöä ja työnantajavirastoja on noin 240 kpl. Tyypillistä virkamiestä tai tehtävää on siksi vaikea kuvailla. Valtiolla työskentely tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Töissä valtiolla

Vaikka valtion työpaikkojen toiminta ja tehtävät poikkeavat suuresti toisistaan, on niillä kaikilla tarjottavana henkilöstölleen itsenäisiä, mielenkiintoisia ja haasteellisia tehtäviä. Usein työ on myös kansainvälistä. Jos eri tehtäviä haluaa kuvata yhdellä sanalla, on sana asiantuntija varmasti kaikista osuvin.

Valtion työpaikat ovat erilaisia monella tapaa. Eroja on toimintatavoissa, organisaatiorakenteissa, palvelussuhteen tyypeissä, rahoituksessa jne. Virastot kertovat omista erityispiirteistään tässä osiossa.

Henkilöstön näkökulmasta yhteisiä piirteitä lienevät yhteinen arvoperusta ja etiikka, tietyt palvelussuhteen ehdot, palkkauksen suuret linjat ja kehittämismyönteisyys.

Valtio – hyvä työnantaja

Toimiva ja tehokas valtionhallinto on kansallinen menestystekijämme!

Julkaistu 4.9.2014 klo 16.08, päivitetty 22.4.2020 klo 13.54

Työntekijöitä laboratoriossa

Tutustu työnantajiin

Valtiolta voit löytää juuri itsellesi sopivan työtehtävän, mutta mikä olisi silloin potentiaalisin työnantaja? Tutustu valtion työnantajiin

Työntekijöitä maastossa

Tutustu työntekijöihin

Valtio tarjoaa monipuolisen kirjon tehtäviä ja työpaikkoja. Tutustu valtion työntekijöihin