Eduskunnan kanslia

Eduskunnassa työskentelee 200 kansanedustajaa, jotka valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Eduskunta säätää lait, päättää valtion talousarviosta, käsittelee kansainväliset sopimukset sekä valvoo hallituksen toimia. Eduskunnalla on vahva rooli EU-asioiden käsittelyssä. Lisäksi kansanedustajat osallistuvat kansainvälisten yhteistyöelinten toimintaan.

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät. Pääsihteerin johtamassa eduskunnan kansliassa työskentelee noin 400 virkamiestä. Kanslian kuusi toimintayksikköä huolehtivat lainsäädäntö- ja valiokuntatyöhön, kansainvälisiin asioihin, tieto- ja viestintäpalveluihin, hallintoon (mm. talous-, kiinteistö- ja tietohallinnon palveluihin) sekä turvallisuuspalveluihin liittyvistä tehtävistä. Virkamiesten lisäksi eduskunnan kansliassa työskentelee noin 100 kansanedustajan avustajaa.

Eduskunnan kanslian virkamiesten tehtävistä noin kolmannes liittyy suoraan lainsäädäntö- ja valiokuntatyöhön. Johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelee noin 40 % virkamiehistä. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat valiokuntaneuvos,  tiedottaja, osastosihteeri, laitoshuoltaja, palveluneuvoja ja turvallisuusvalvoja.

Kansanedustajan avustajan tehtävänä on avustaa kansanedustajaa valtiopäivätoimintaan liittyvissä tehtävissä. Toimenkuva painottuu kansanedustajan tarpeiden mukaan.  Kansanedustajat valitsevat itse avustajansa. Kansanedustajan avustajan työstä kiinnostuneen kannattaa ottaa yhteyttä suoraan kansanedustajaan tai eduskuntaryhmän kansliaan.

Eduskunnan kanslian johtamista ja toimintaa ohjaavat strategian mukaisesti arvot, joita ovat hyvä palvelu, avoimuus ja vuorovaikutus sekä oikeudenmukaisuus. Työtehtävät eduskunnan kansliassa ovat monipuolisia; syvällistä asiantuntemusta, laaja-alaista yleissivistystä ja positiivista palveluasennetta arvostetaan. Pidämme huolta henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista tarjoamalla kiinnostavia ja vaihtelevia työtehtäviä sekä monipuolisia koulutus-, liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia. Henkilöstöllämme on käytettävissä laadukkaat ja kattavat työterveyshuollon palvelut. Liukuva työaika ja työtehtävien mukaiset etätyömahdollisuudet helpottavat työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Ladataan...
Julkaistu 17.10.2014 klo 14.06, päivitetty 7.7.2020 klo 15.16

Eduskuntatalo.

Hyvä tietää meistä

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.


Yhteystiedot 

Eduskunnan kanslia
00102 Eduskunta

Eduskuntakatu 4, Helsinki
Puhelinvaihde: 09 4321
kirjaamo(at)eduskunta.fi

Eduskunnan verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter

Facebook