Helena Kataja

Helena Kataja työskentelee kirjaajana eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamossa ja vastaa tiiminvetäjänä siitä, että kirjaamo toimii ja kehittyy.

Päätehtäviäni ovat sisään tulevan postin kirjaaminen, seulonta ja toimittaminen eteenpäin sekä diaarista saatavien tietojen tilastointi ja raportointi. Työpäivääni sisältyy myös asiakaspalvelua sekä puhelimitse että paikan päällä. Vastaan myös uusien työntekijöiden perehdyttämisestä kirjaamon toimintaan.

Uutta sisältöä työhön on tuonut ja tuo jatkossakin kanslian asianhallinnan hanke.

Parasta tässä työssä on se, että kansliassa arvostetaan kirjaamon roolia. Se on kanslian sydän, jonne kaikki asiat tulevat ja josta ne lähtevät.  Oikeusasiamiehen kanslia on myös näköalapaikka yhteiskuntaan ja ihmisten tilanteisiin. Monenlaisia, myös ikäviä asioita tulee vastaan, mutta niihin pitää osata suhtautua ammatillisesti.

Aloitin kansliassa apulaiskirjaajana vuonna 2000, mitä ennen työskentelin 11 vuotta Tilastokeskuksen kirjaamossa. Kirjaajaksi minut nimitettiin vuonna 2005.

Viihdyn tässä työssä ja kansliassa niin hyvin, että minut löytää täältä eläkeikään asti!