Mikko Sarja

Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri

Oik.lis. Mikko Sarja on yksi oikeusasiamiehen kanslian esittelijöistä, lakimiehistä, jotka tutkivat oikeusasiamiehelle tulleita kanteluja, valmistelevat ja esittelevät niihin annettavia ratkaisuja. Silloin tällöin hän osallistuu myös tarkastuksille.

Vastuullani on kieliasioita, holhoustointa ja edunvalvontaa koskevat kantelut. Tehtäviini  kuuluu myös seurata näiden hallinnonalojen lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja kirjallisuutta. Lisäksi, kuten kaikkien kanslian lakimiesten, minun tulee olla perillä perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä, se on täällä keskeistä.

Palkitsevaa työssäni on, jos esittelystäni tehty lainsäädäntö- tai hyvitysesitys menestyy tai voin muuten auttaa kantelijaa pääsemään oikeuksiinsa. Pidän myös siitä, että kanteluiden määrän kasvusta huolimatta on mahdollista keskittyä laajoihin tai vaikeisiin juttuihin. Mielenkiintoa työhön tuo lisäksi se, että valmiilla sabluunalla ei voi aina mennä: kaikkiin juridisiin ongelmiin ei vielä ole keksitty valmiita ratkaisuja.

Tulin kansliaan alkuaan määräaikaiseen tehtävään hakumenettelyn kautta. Olen viihtynyt täällä mainiosti jo 11 vuotta, meillä on hyvä tekemisen meininki. Ikäisekseen 95-vuotias kanslia on nuorekas ja dynaaminen.