Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)

Valtiontalouden tarkastusvirastossa varmistamme, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti ja lakeja noudattaen. Tarkastamme valtion taloudenhoitoa ja julkisen talouden hallintaa. Valvomme myös finanssipolitiikkaa sekä vaali- ja puoluerahoitusta. 

Olemme valtion taloudenhoidon riippumaton ulkoinen ammattitarkastaja. Asemamme ja tehtävämme on säädetty perustuslaissa. Toimimme eduskunnan yhteydessä ja raportoimme työstämme eduskunnalle.

Millaista osaamista arvostamme?

Virastomme on noin 150 henkilön asiantuntijaorganisaatio. Henkilöstöstämme 70 prosenttia tekee tarkastus- ja valvontatyötä ja 30 prosenttia työskentelee tarkastusta tukevissa tehtävissä.

Tarkastustyötä tukevissa yhteisissä palveluissa työskentelee muun muassa tietohallinnon, henkilöstöhallinnon, viestinnän ja talouden ammattilaisia.  

Tarkastus- ja valvontahenkilöstöllä on yleisimmin kauppatieteiden, yhteiskunta- tai hallintotieteiden ylempi korkeakoulututkinto. Henkilöstöämme yhdistää laaja kiinnostus yhteiskunnallisiin aiheisiin ja julkiseen talouteen. Arvostamme oman osaamisen sekä tarkastustoiminnan kehittämistä.

Mitä tarjoamme työnantajana?

Henkilöstön osaaminen on viraston tärkeä kantava voimavara. Kannustamme henkilöstöämme ylläpitämään osaamistaan ja kehittämään itseään ammatillisesti. Henkilöstöllämme on mahdollisuus suorittaa esimerkiksi tilintarkastuksen auktorisointitutkintoja.

Haluamme huolehtia henkilöstömme työkyvystä ja hyvinvoinnista. Meillä on liukuva työaika, laaja etätyömahdollisuus, lounasetu sekä kattava työterveyshuolto. Tarjoamme lisäksi vuosittain mahdollisuuden liikunta- ja virike-etuuteen. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät eduskunnan virkamiehistä annetun lain nojalla.

Ladataan...
Julkaistu 13.10.2014 klo 11.57, päivitetty 23.12.2022 klo 14.04

Valtiontalouden tarkastusviraston logo.

Valtiontalouden tarkastusviraston työntekijöitä.

Hyvä tietää meistä

VTV:n toiminta kattaa koko valtiontalouden, ja meillä on laajat perustuslaissa säädetyt tietojensaantioikeudet. VTV varmistaa osaltaan oikeusvaltion, kansanvallan ja kestävän talouden periaatteita myös Euroopan unionin taloudenhoidossa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä.

Yhteystiedot

VTV:n päätoimipiste on Helsingissä. Lisäksi toimimme Oulussa.

Helsinki 
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki

Eduskunnan vaihde: 09 4321

VTV:n verkkosivut

Sosiaalinen media

LinkedIn

Twitter