Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on ylin ulkoinen tarkastaja, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja vaali- ja puoluerahoitusta. Riippumattomalla tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla. Tarkastusviraston visio on, että suomalainen valtiontaloudenhoito on malli maailmalle.

Tarkastusvirastossa työskentelee noin 140 henkilöä, joista suurin osa on suorittanut korkeakoulututkinnon. Tarkastustyötä tekevällä henkilöstöllä on korkeakoulututkinto yleisimmin kauppa-, kansan/liiketalous-, valtio-, hallinto- tai oikeustieteen alalta. Osalla henkilöstöstä on myös tutkijakoulutus.

Tarkastusvirasto tekee tilintarkastusta, laillisuustarkastusta, tuloksellisuustarkastusta ja finanssipolitiikan tarkastusta.

Tarkastusviraston henkilöstöstä pääosa tekee tarkastustyötä. Lisäksi virastossa työskentelee osaajia viestinnässä ja johdon tuessa sekä hallintoyksikössä. 

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen toimintayksikössä tehdään valtion ja sen toimintayksiköiden sekä osan valtion rahastoista ulkoinen tilintarkastus. Lisäksi yksikössä tehdään valtion taloudenhoidon laillisuuteen ja talousarvion noudattamiseen kohdistuvaa laillisuustarkastusta. Puolue- ja vaalirahoituksenvalvonta kuuluu myös toimintayksikön tehtäviin.

Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikkö tarkastaa valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta ja finanssipolitiikan tietoperustan luotettavuutta ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tuloksellisuustarkastuksessa painotetaan eduskunnan yhteiskuntapolitiikalle asettamien tavoitteiden saavuttamisen ja sen edellytysten arviointia. Finanssipolitiikan tarkastuksessa tarkastetaan lisäksi sitä, onko valtion taloudellisesta asemasta annettu oikea ja riittävä kuva.

Tarkastusviraston valvontatehtäviä ovat finanssipolitiikan valvonta sekä vaali- ja puoluerahoituksen valvonta. Finanssipolitiikan valvontatehtävään kuuluvat julkisen talouden monivuotisen suunnitelman valvonta, makroennusteiden luotettavuuden valvonta sekä vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen valvonta. Vaali- ja puoluerahoituksen valvonnassa tarkastusvirasto vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja sekä varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät laeissa säädetyt ilmoitukset.

Tarkastusvirastossa on liukuva työaika, etätyömahdollisuus, lounasetu, ja työsuhdematkalippuetu. Lisäksi henkilökunnan käytössä on viraston tiloissa sijaitseva nykyaikainen kuntosali.

Tarkastusvirasto kannustaa henkilöstöään kehittämään itseään ammatillisesti ja tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua ja kehittää itseään työn ohella.

Henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät eduskunnan virkamiehistä annetun lain nojalla.

31.10.2014
Työskentelen tarkastajana Valtiontalouden tarkastusvirastossa.
Ladataan...
Julkaistu 13.10.2014 klo 11.57, päivitetty 21.6.2018 klo 10.34

VTV toimipiste

Hyvä tietää meistä

Tarkastusviraston päätoimipaikka on Helsingissä. Lisäksi tarkastusvirastolla on toimipaikat Turussa ja Oulussa.

Yhteystiedot

Helsinki (päätoimipaikka)
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki

Eduskunnan vaihde: 09 4321

Turku
Itsenäisyydenaukio 2
20801 Turku
Vaihde: 09 4321

Oulu
Linnankatu 7
90100 Oulu

Seuraa meitä myös Twitterissä: @VTV_fi