Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Huolehdimme toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä.
Liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla on kaksi laajaa sektoria: liikennepolitiikka ja viestintäpolitiikka.

Ministeriö vastaa liikennejärjestelmistä, liikenneverkoista, tavara- ja henkilöliikenteestä, liikenneturvallisuudesta ja liikenteen ilmasto- ja ympäristöasioista. Ministeriön toimialaan kuuluvat myös viestintäverkot, tietosuoja- ja tietoturvakysymykset, tietoyhteiskuntapolitiikka, joukkoviestintä ja postitoiminta.

Keitä olemme?

Liikenne- ja viestintäministeriön perustehtävä on lainvalmistelu. Ministeriö valmistelee valtioneuvostolle lakeja ja asetuksia sekä päätöksiä, joita tehdään eduskunnassa, tasavallan presidentin esittelyssä ja valtioneuvoston istunnoissa. Ministeriö antaa myös omia asetuksia.

Yksi ministeriön päätehtävistä on sen hallinnonalan strateginen tulosohjaus. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluu kolme virastoa ja kolme valtionyhtiötä sekä eduskunnan suorassa ohjauksessa oleva Yleisradio. Ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalansa virastojen ja yhtiöiden toimintaa. Ohjauksen keinoina ovat muun muassa vuosittain asetettavat tulostavoitteet sekä tavoitteiden toteutuksen ja määrärahojen käytön seuranta. Ministeriö seuraa alan virastojen ja yhtiöiden kehitystä.

Olemme asiantuntijaorganisaatio ja henkilöstöstämme yli 65% on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Ministeriössä työskentelee esimerkiksi juristeja, insinöörejä, talous- ja valtiotieteilijöitä sekä tradenomeja.

Millaista meillä on töissä?

Tarjoamme kiinnostavia, monipuolisia ja haasteellisia työtehtäviä elämän ja työuran eri vaiheissa. Kehitämme aktiivisesti omaa osaamistamme. Urapolkuajattelu ja joustava näkökulmien laajentaminen on keskeinen osa ammattitaitoamme. Liikenne- ja viestintäministeriö arvostaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme avoimiin tehtäviimme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.  

Näillä arvoilla rakennamme julkishallinnon parasta työpaikkaa:

Oikeudenmukaisuus: Arvostamme toisiamme. Olemme avoimia ja tasapuolisia. Selvitämme eri näkemykset kuulemalla kaikkia. Noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Rohkeus: Olemme edelläkävijöitä, uskallamme irrottautua myös vanhasta. Kannamme suoraselkäisesti vastuumme. Luomme tulevaisuutta.

Yhteistyö: Asiamme ovat yhteisiä. Vaihdamme tietoa avoimesti, aloitteellisesti ja ajoissa. Arvostamme toistemme työtä. Kuuntelemme sidosryhmiä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa.

Ladataan...
Julkaistu 8.4.2015 klo 8.49, päivitetty 16.3.2022 klo 12.32

Liikenne- ja viestintäministeriön toimipaikka.

Yhteystiedot

Vaihdenumero: 0295 16001
Faksinumero: 09 160 28596

Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, Helsinki

Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivut

Sosiaalinen media

Facebook

Twitter