Antti Mäkelä

Antti työskentelee Ilmatieteen laitoksella ryhmäpäällikkönä Ilmastokeskuksen Sää ja ilmasto -ryhmässä. Hän on koulutukseltaan meteorologi. Filosofian tohtoriksi Antti väitteli vuonna 2011 aiheenaan Pohjois-Euroopan ukkoset. Antin erityisosaaminen painottuu vaarallisiin sääilmiöihin ja etenkin ukkosiin ja salamoihin.

Tällä hetkellä työ pitää sisällään niin esimiestehtäviä kuin tutkimustyötä. Tutkimusrahoituksen hakeminen sekä erilaisten tutkimushankkeiden suunnittelu ja toteutus ovat iso osa Antin päivittäistä työnkuvaa. Lisäksi hän toimii aktiivisesti alan kansainvälisissä verkostoissa. Tutkijan työ edellyttää pitkäjänteisyyttä, vahvaa stressin sietokykyä sekä halua itsenäiseen työskentelyyn. Toisaalta työssä korostuvat vuorovaikutustaidot ja avoimuus kohdata erilaisia ihmisiä. Kielitaito on ehdoton edellytys työskentelemiselle kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Antti on tullut Ilmatieteen laitokselle silloisen ukkosasiantuntijan kesäsijaiseksi vuonna 2001. Seuraavat kolme kesää vierähtivät samoissa tehtävissä, minkä jälkeen Antti pääsi tekemään pro graduaan Ilmatieteen laitokselle vuonna 2006. Gradun jälkeen alkoivat väitöskirjaan tähtäävät jatko-opinnot sekä työt erilaisissa aihepiirin tutkimustehtävissä ja -hankkeissa.

Antti arvostaa Ilmatieteen laitoksen hyvää mainetta niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ilmatieteen laitoksen työntekijät ovat erittäin motivoituneita ja sitoutuneita työhönsä, mikä näkyykin hyvänä työilmapiirinä. Työn ja perhe- elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin, joten Ilmatieteen laitos on joustava työnantaja. Antti nostaa esille myös Ilmatieteen laitoksen kansainvälisyyden ja mahdollisuudet työskennellä mielenkiintoisissa projekteissa eri puolilla maapalloa.

Ilmatieteen laitoksen työntekijöitä kannustetaan hankkimaan kansainvälistä kokemusta. Antti toteaakin, että työskentely ulkomailla voisi olla kiinnostavaa tulevaisuudessa. Alan osaajille on kysyntää kansainvälisissä järjestöissä ja erilaisissa yhteistyöprojekteissa.