Kaisa Solin

Kaisa Solin työskentelee Ilmatieteen laitoksessa ylimeteorologina Turvallisuussää- yksikössä. Kaisa toimii päivystävänä meteorologina, ja lisäksi työhön kuuluu virkavuoroja. Virkavuorot pitävät sisällään sääpäivystyksen kehitystyötä ja viranomaisyhteistyötä. Hän myös osallistuu tarvittaessa Ilmatieteen laitoksen sisäisiin kehitysprojekteihin.

Päivystävä meteorologi laatii sääennusteet maa- ja merialueille sekä tarvittavat varoitukset. Päivystysvuoron aluksi meteorologi saa vuoron vaihtuessa brieffauksen edellisessä työvuorossa työskennelleeltä meteorologilta. Työvuoro pitää sisällään säähän perehtymistä tutkimalla mm. erilaisia havaintoja, säämalleja sekä satelliitti- ja tutkakuvia. Työt etenevät työvuorolistan mukaan. Meteorologi kirjoittaa ennusteita ja päivittää varoituskarttaa säännöllisesti noin kolmen tunnin välein. Päivystävän meteorologin työhön kuuluu myös median palveleminen säähän liittyvissä kysymyksissä.

Kaisa on opiskellut Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa meteorologia pääaineenaan. Meteorologeilla on monesti sivuaineopintoja esimerkiksi fysiikasta, matematiikasta, tietojenkäsittelytieteistä tai geofysiikasta. Ilmatieteen laitoksella työntekijöitä kannustetaan jatkuvasti ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan.

Kaisan työhistoria Ilmatieteen laitoksessa alkoi vuonna 2001. Tuolloin hän saapui kesätöihin havainnontekijäksi Lapin ilmatieteelliseen tutkimuskeskukseen. Vuodesta 2003 lähtien Kaisa on työskennellyt pysyvästi meteorologina erilaisissa tehtävissä. Meteorologin työssä tarvitaan kykyä tehdä päätöksiä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Aikataulut ennusteiden ja varoitusten laatimiselle ovat tiukat, ja niiden on lähdettävä ajallaan. Meteorologin työstä haaveilevan on hyvä tiedostaa, että työ on luonteeltaan kolmivuorotyötä.

Kaisan mielestä parasta Ilmatieteen laitoksessa on mahdollisuus osallistua mielenkiintoisiin tehtäviin. Uralla etenemiseen on monia erilaisia vaihtoehtoja. Mukava työyhteisö ja modernit työtilat lisäävät osaltaan työssä viihtymistä.