Krista Ruiz

Krista Ruiz työskentelee Liikennevirastossa projektipäällikkönä hankinnan ohjaus -yksikössä. "Työssäni saan sekä kehittää hankintatoimen käytäntöjä että selvittää arkisia hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tehtävässäni on melko hyvässä suhteessa uuden ideointia ja rutiineja. Usein minut myös pyydetään mukaan erilaisiin virastoa laajemmin koskeviin selvitys- ja ryhmätöihin, joihin osallistun aina, kun se vaan työtilanteeseen sopii."

"Liikennevirastossa olen työskennellyt koko sen olemassaolon ajan. Muutos on pitänyt minut talossa. Alkujaan tein mukavasti edenneen uran viestintätehtävissä, mutta halusin kokeilla jotain uutta. Hakeuduin projektipäälliköksi hankinnan ohjaus -yksikköön vastaamaan verkkopalvelun kehittämisestä. Sittemmin tehtäväni on monipuolistunut, kun olen halunnut paneutua asiaan syvemmin ja ottaa lisää vastuita. Hankinnan asiantuntijoiden ja lakimiesten kanssa työskentely on avannut ymmärrystäni jo toisesta näkövinkkelistä tutun viraston toimintaan."

"Työssäni haluan oppia uutta ja siihen Liikennevirasto tarjoaa erinomaiset puitteet. Asiantuntijoita kannustetaan ja tuetaan opiskeluun, työkiertoihin sekä hakeutumaan uusiinkin tehtäviin. Liikennevirastossa on paljon mielenkiintoisia asiantuntijatehtäviä, joihin voi päätyä rohkeasti omaan osaamiseensa uskoen, sitä kehittäen ja tilaisuuksiin tarttuen."