Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Ministeriön hallinnonala kattaa seuraavat alueet: maa- ja puutarhatalous, maaseudun kehittäminen, metsätalous, eläinlääkintähuolto, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta, kalatalous, riista- ja porotalous, vesivarojen käyttö, maanmittaus ja paikkatiedot.

Tyypillisiä toimenkuvia

Valtaosa ministeriön henkilöstöstä toimii asiantuntijatehtävissä. Lisäksi henkilöstöä on eritasoisissa esimiestehtävissä ja avustavissa tehtävissä.
Monet ministeriön tehtävistä liittyvät säädösvalmisteluun, hallinnonalan ohjaukseen sekä EU- ja kansainväliseen yhteistyöhön. Ministeriö vastaa myös EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta ja siihen liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta Suomessa. EU-asiat ja kansainväliset asiat ovat keskeisiä myös elintarviketurvallisuudessa, kalastuspolitiikassa sekä metsätaloudessa.

Asiantuntijatehtävät ovat monipuolisia ja vaativat hyviä yhteistyötaitoja.

Henkilöstön koulutustaustoista

Ministeriön henkilöstöstä valtaosa on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.  Ministeriössä työskentelee esim. maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen osaajia.

Visio

Suomi on vastuullisesti toimivan ruokaketjun ja kestävän biotalouden kilpailukykyinen edelläkävijä.

Tutustu myös: Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana.

Maa- ja metsätalousministeriön esittelyvideo

Vastuullista työtä maa- ja metsätalousministeriössä -video

Ladataan...
Julkaistu 3.12.2014 klo 15.00, päivitetty 2.9.2020 klo 18.57

Maa- ja metsätalousministeriön toimipaikka.

MMMlogo

Hyvä tietää meistä

Ministeriön tärkein voimavara on osaava ja työhönsä motivoitunut henkilöstö. Kannustamme henkilöstöämme oman osaamisen kehittämiseen ja tuemme työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa.

Yhteystiedot

Maa- ja metsätalousministeriö sijaitsee Helsingin Kruununhaassa, toimipisteemme ovat Hallituskadulla ja Mariankadulla.

Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivut

Sosiaalinen media

LinkedIn

Instagram

Twitter

Youtube