Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Tehtävät

Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia, huolehtia kasvin- ja eläintuotannon edellytyksistä sekä kasvinterveydestä.

• Tutkimus
Evira tekee eläintautien laboratoriodiagnostiikkaa ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvää analytiikkaa. Laboratoriotoiminta tukee viraston muuta toimintaa kuten valvontaa ja erilaisia tarkastustoimia sekä tuottaa tieteellistä tutkimusta omalla alallaan.

• Valvonta
Eviran tehtävänä on valvonnan johtaminen, ohjaus ja kehittäminen. Työ kattaa koko elintarvikeketjun pellolta pöytään - siementarkastuksesta tuoteturvallisuusvalvontaan.

Tyypillisiä toimenkuvia

Ylitarkastaja, tutkija, tarkastuseläinlääkäri, lakimies, suunnittelija, laboratorioinsinööri.

Henkilöstön koulutustaustoista

Henkilöstöstä 36 % on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, 10 %:lla on tutkijan koulutus ja keskiasteen tutkinnon suorittaneita on 25 %.

Visio

Suomessa kasvit ja eläimet ovat terveitä sekä ruoka turvallista ja laadukasta. Maa- ja elintarviketalouden toiminnan edellytykset ovat hyvät ja kuluttajanturva korkea.