Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Tehtävät

Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia, huolehtia kasvin- ja eläintuotannon edellytyksistä sekä kasvinterveydestä.

• Tutkimus
Evira tekee eläintautien laboratoriodiagnostiikkaa ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvää analytiikkaa. Laboratoriotoiminta tukee viraston muuta toimintaa kuten valvontaa ja erilaisia tarkastustoimia sekä tuottaa tieteellistä tutkimusta omalla alallaan.

• Valvonta
Eviran tehtävänä on valvonnan johtaminen, ohjaus ja kehittäminen. Työ kattaa koko elintarvikeketjun pellolta pöytään - siementarkastuksesta tuoteturvallisuusvalvontaan.

Tyypillisiä toimenkuvia

Ylitarkastaja, tutkija, tarkastuseläinlääkäri, lakimies, suunnittelija, laboratorioinsinööri.

Henkilöstön koulutustaustoista

Henkilöstöstä 36 % on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, 10 %:lla on tutkijan koulutus ja keskiasteen tutkinnon suorittaneita on 25 %.

Visio

Suomessa kasvit ja eläimet ovat terveitä sekä ruoka turvallista ja laadukasta. Maa- ja elintarviketalouden toiminnan edellytykset ovat hyvät ja kuluttajanturva korkea.

Ladataan...
Julkaistu 22.12.2014 klo 13.44, päivitetty 2.7.2015 klo 13.40


Evira


 

Hyvä tietää meistä

Teemme monipuolista ja vastuullista työtä. Toimintamme on osa jokaisen kuluttajan arkipäivää.
Meitä työskentelee päätoimipaikassa Viikin kampuksella Helsingissä n. 480 ja muut n. 235 eri puolilla maata. Henkilöstöstä 81 % on naisia.


Yhteystiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Vaihde 029 530 0400

Muut toimipaikat
Toimintaa on kahdeksalla paikkakunnalla: Joensuu, Kuopio, Lappeenranta, Loimaa, Oulu, Seinäjoki ja Turku sekä teurastamoissa ympäri maata.

www.evira.fi