Janne Pitkänen

Ylitarkastaja

Työskentelen ylitarkastajana luonnon virkistyskäyttöyksikössä. Tehtäväni liittyvät pääasiassa riistapolitiikkaan eli metsästykseen ja riistanhoitoon. Osallistun riistakantojen hoitosuunnitelmien valmisteluun. Niillä pyritään turvaamaan elinvoimainen riistakanta ja huolehtimaan että metsästys on kestävää. Jotkin riistaeläinlajit aiheuttavat myös erilaisia konflikteja ja vahinkoja, joita hoitosuunnitelmissa linjatuilla toimenpiteillä pyritään lieventämään. Osallistun myös Suomen riistakeskuksen sekä riistan- ja kalantutkimuksen tulosohjaukseen. Pohdimme mm. millaisia tutkimuksia ja kehityshankkeita pitäisi toteuttaa, jotta ongelmiin saataisiin ratkaisuja ja päätöksien perustaksi mahdollisimman luotettavat tiedot.

Valmistelen valtionavustuspäätöksiä määrärahojen myöntämiseksi, jotta uudet toimenpiteet ja kehityshankkeet saadaan käytännössä toteutumaan. Metsästystä säädellään monilla erilaisilla laeilla ja asetuksilla, joiden valmisteluun osallistuminen on merkittävä osa työtäni. Riistanhoitoon ja metsästykseen vaikuttaa myös useita EU:n direktiivejä sekä kansainvälisiä luonnonsuojelusopimuksia. Niiden toimeenpanemiseksi ja kehittämiseksi tehdään jatkuvasti työtä kansainvälisellä tasolla. Osallistun työhön erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä ja valmistelen Suomen kantoja ajankohtaisiin lainsäädäntöesityksiin, suunnitelmiin ja hankkeisiin.

Ministeriössä emme suinkaan tee tätä kaikkea itse, vaan teen työtä päivittäin yhteistyössä Suomen riistakeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen asiantuntijoiden kanssa. Kutsumme tätä yhteistyöverkostoa riistakonserniksi. Yhdessä näiden laitosten asiantuntijoiden kanssa vastaamme riistakantojen elinvoimaisuudesta, turvaamme riistavaran kestävän monipuolisen ja kestävän käytön sekä sovitamme yhteen riistatalouteen liittyviä erilaisia odotuksia. Johdan strategia- ja ennakointiryhmää, jossa pyrimme keksimään, miten voisimme hoitaa näitä asioita paremmin tulevaisuudessa. Työssäni tarvitsen luonnontieteellistä asiantuntemusta, juridiikkaa ja hallinnollisten käytäntöjen tuntemusta. Taloushallinnon tuntemuksestakaan ei ole haittaa. Koska iso osa työtäni on sovittaa yhteen yhteiskunnassa esiintyviä, joskus täysin vastakkaisiakin odotuksia ja mielipiteitä, tarvitaan neuvottelutaitoa erilaisten ihmisten kanssa. Asetelma on sama myös kansainvälisellä tasolla.

Olen koulutukseltani riistabiologi, tarkemmin sanottuna maatalous-metsätieteiden maisteri (MMM) Helsingin yliopistosta. Opiskelin pääaineena riistaeläintiedettä ja sivuaineina kalataloustiedettä sekä yksityismetsätaloutta. Opintojen loppuvaiheessa pääsin töihin ministeriön rahoittamaan vesilintukosteikkojen edistämisprojektiin, joka oli käynnissä Suomen Metsästäjäliitossa. Vesilintuasioihin liittyy kansainvälisiä ja EU-tason hoitosuunnitelmia, joihin perehdyin työssäni ja niihin liittyen tein yhteistyötä ministeriön kanssa. Sen jälkeen päädyin ministeriöön aluksi lyhyeen viransijaisuuteen, sen jälkeen jatkoin määräaikaisissa suunnittelutehtävissä, jonka jälkeen pääsin nykyiseen tehtävääni.

Ministeriössä pääsee hoitamaan hyvin monenlaisia asioita ja kehittämään ratkaisuja uusiin tilanteisiin. Parasta on, kun pääsee yhdessä alan asiantuntijoiden, tutkijoiden sekä luonnosta ja riistasta innostuneiden harrastajien kanssa ideoimaan uusia ratkaisuja ja tutkimuskysymyksiä ajankohtaisiin ongelmiin ja haasteisiin. Kun sitten saadaan yhdessä kehitelty uusi idea tai tutkimus aikanaan toteutettua, nähdään kenties lopputuloksen olevan parempi kuin osattiin edes kuvitella. Usein prosessi on avannut uusia ajatuksia, on saatu vanhoja käsityksiä mullistavaa uutta tietoa ja uusia haasteita.

Riistaeläimiin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvä työ on luonnosta kiinnostuneelle antoisaa. Toivottavasti saan työskennellä täällä ministeriössä jatkossakin luonnon virkistyskäytön ja riistanhoidon haasteiden parissa.