Luonnonvarakeskus

Tehtävät
Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Luonnonvarakeskuksen tehtävä on tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja ja palveluita asiakkailleen. Tutkimustulokset ja palvelut tuottavat lisäarvoa, kestävyyttä ja kilpailukykyä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle elinkeinotoiminnalle ja tukevat yhteiskunnan päätöksentekoa. Tutkimusta tehdään metsän, maatalouden ja riista- ja kalatalouden parissa. Luonnonvarakeskus tekee myös viranomaistehtäviä ja on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta.

Tyypillisiä toimenkuvia
Tutkija, tutkimusapulainen, tutkimusmestari, asiantuntija
Henkilöstön koulutustaustoista
Tutkijakoulutusaste 26 %
Ylempi korkeakouluaste 27 %
Alempi korkeakouluaste 11 %
Alin korkea-aste 12 %
Keskiaste 20 %
Perusaste 4 %

Visio
Olemme biotalouden edelläkävijä − osaamisemme luo perustan kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille.