Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos tuottaa kansalaisille ja organisaatioille maan käyttöön ja hyödyntämiseen tarvittavaa tietoa. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.

Maanmittauslaitos palvelee 37 paikkakunnalla ympäri Suomen − Maarianhaminasta Ivaloon. Työtä tehdään toimipaikkojen lisäksi myös maastossa, kotona tai muussa tilanteeseen parhaiten sopivassa paikassa.

Tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta

Suurin osa henkilöstöstä työskentelee maanmittauksen parissa: maastokartoittajat ja maanmittausinsinöörit lohkovat kesämökkitontteja, merkitsevät maastoon ja kartalle rakennettavien moottoriteiden rajoja sekä tekevät pelloille maanviljelijöitä hyödyttäviä tilusjärjestelyitä.

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden asiantuntijoiden, kirjaamissihteerien ja lakimiesten ansiosta kiinteistöjen omistaminen, ostaminen ja myyminen sekä pankkilainan vakuuttaminen ovat Suomessa turvallisissa käsissä.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkijat tekevät koko yhteiskuntaa hyödyttävää kartoitusalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksen (Mitpa) asiantuntijat tuottavat IT-palveluita lähinnä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Lisäksi he vastaavat Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmistä ja tietohallinnosta.

Maanmittauslaitoksessa viihdytään

Vuoden 2015 työtyytyväisyyskyselyn mukaan Maanmittauslaitoksessa ollaan erityisen tyytyväisiä mahdollisuuteen yhteen sovittaa työ ja yksityiselämä. Muita vahvuuksia kyselyn perusteella ovat työilmapiiri, yhteistyö, työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön.

Maanmittauslaitos on moderni työnantaja, joka panostaakin huomattavasti henkilöstön hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. Avainasemassa ovat olleet esimiehet, joiden ammattitaitoa ja osaamista on kehitetty niin, että henkilöstö voi kokea olevansa hyvin johdettu.

Maanmittauslaitoksessa tehdään töitä monipaikkaisesti. Se tarkoittaa sitä, että töitä voi tehdä muuallakin kuin työpaikalla – esimerkiksi kotona. Työaika on joustava. Henkilöstölle mahdollistetaan siis työn tekeminen paikasta ja ajasta riippumatta moderneja välineitä hyödyntäen.

6.9.2016
Työskentelen asiantuntijana Maanmittauslaitoksessa.
6.9.2016
Työskentelen tutkimuspäällikkönä Maanmittauslaitoksessa.
6.9.2016
Työskentelen johtavana asiantuntijana Maanmittauslaitoksessa.
26.3.2015
Työskentelen kirjaamispäällikkönä Maanmittauslaitoksessa.
26.3.2015
Työskentelen maanmittausinsinöörinä Maanmittauslaitoksessa.
Ladataan...
Julkaistu 9.2.2015 klo 9.35, päivitetty 24.10.2017 klo 11.15

Kuva: Julia Hautojärvi

Hyvä tietää meistä

Maanmittauslaitos tuottaa ja tarjoaa kiinteistö- ja paikkatietoja ja toimialakohtaisia IT-ratkaisuja sekä tutkii ja kehittää paikkatietoinfrastruktuuria yhteiskunnan tarpeisiin. Maanmittauslaitoksen palveluksessa työskentelee vajaa 1800 henkilöä, joista noin 60 %:lla on korkeakoulututkinto.

Yhteystiedot

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram