Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos tuottaa kansalaisille ja organisaatioille maan käyttöön ja hyödyntämiseen tarvittavaa tietoa.

Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.

Maanmittauslaitoksessa ollaan suunnannäyttäjiä monissa asioissa, uskotaan kokeilukulttuuriin ja tehdään yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä asioita.

Maanmittauslaitos palvelee 36 paikkakunnalla ympäri Suomen − Maarianhaminasta Ivaloon. Työtä tehdään toimipaikkojen lisäksi myös maastossa, kotona tai muussa tilanteeseen parhaiten sopivassa paikassa.

Tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta

Suuri osa henkilöstöstä työskentelee maanmittauksen parissa: kartoittajat ja maanmittausinsinöörit lohkovat kesämökkitontteja, merkitsevät maastoon ja kartalle rakennettavien moottoriteiden rajoja sekä tekevät pelloille maanviljelijöitä hyödyttäviä tilusjärjestelyitä.

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden asiantuntijoiden, kirjaamissihteerien ja lakimiesten ansiosta kiinteistöjen omistaminen, ostaminen ja myyminen sekä pankkilainan vakuuttaminen ovat Suomessa turvallisissa käsissä.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkijat tekevät koko yhteiskuntaa hyödyttävää kansainvälistä kartoitusalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksen asiantuntijat vastaavat Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmistä ja tietohallinnosta.

Töissä viihdytään

Maanmittauslaitos on moderni työnantaja, joka panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. Avainasemassa ovat olleet esimiehet, joiden ammattitaitoa ja osaamista on kehitetty niin, että henkilöstö voi kokea olevansa hyvin johdettu.

Vuonna 2018 Maanmittauslaitoksen työtyytyväisyys oli VMBaro-kyselyssä yhteensä 3,85 asteikolla 1–5. Valtion keskiarvo oli 3,57.

Maamittauslaitoslaiset ovat erityisen tyytyväisiä mahdollisuuteen sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä (4,42, valtion ka. 3,99). Tämän huipputuloksen taustalla on monipaikkaisen työn tekemisen kulttuuri. Se tarkoittaa sitä, että töitä voi tehdä muuallakin kuin työpaikalla – esimerkiksi kotona. Työaika on erittäin joustava. Henkilöstölle mahdollistetaan työn tekeminen paikasta ja ajasta riippumatta moderneja välineitä hyödyntäen.

Muita vahvuuksia kyselyn perusteella ovat työn tavoitteiden tietäminen (4,40, valtion ka. 4,25), luottamus työsuhteen jatkumiseen (4,27, valtion ka. 3,82) ja oikeudenmukainen kohtelu sekä esimiehen (4,22, valtion ka. 4,09) että työtovereiden (4,30, valtion ka. 4,16) taholta.

Katso kuvia arjestamme Instagramista.

21.3.2019
Laura Laukkanen työskentelee maanmittausinsinöörinä Maanmittauslaitoksessa.
19.3.2019
Työskentelen johtavana sovellusasiantuntijana Maanmittauslaitoksessa.
1.6.2018
Työskentelen tutkijana Maanmittauslaitoksessa.
31.5.2018
Työskentelen paikkatietoasiantuntijana Maanmittauslaitoksessa.
26.3.2015
Työskentelen kirjaamispäällikkönä Maanmittauslaitoksessa.
Ladataan...
Julkaistu 9.2.2015 klo 9.35, päivitetty 19.3.2019 klo 10.08

Kuva: Julia Hautojärvi

Hyvä tietää meistä

Maanmittauslaitoksessa vaalitaan henkilöstön tietoa ja taitoa. Osaamista kehitetään jatkuvasti – toisaalta opitaan uutta ja samalla opetellaan luopumaan vanhoista työtavoista. Oppimisen tapoja ovat koulutusten lisäksi mm. mentorointi ja henkilökierto.

Yhteystiedot

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram