Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos tuottaa kansalaisille ja organisaatioille tietoa, jota tarvitaan maan käyttöön ja hyödyntämiseen. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.

Maanmittauslaitoksessa ollaan suunnannäyttäjiä monissa asioissa, uskotaan kokeilukulttuuriin ja tehdään yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä asioita.

Maanmittauslaitos palvelee 37 paikkakunnalla ympäri Suomen − Maarianhaminasta Ivaloon. Työtä tehdään toimipaikkojen lisäksi monipaikkaisesti myös maastossa, kotona tai muussa tilanteeseen parhaiten sopivassa paikassa.

Tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta

Suuri osa henkilöstöstä työskentelee maanmittauksen parissa: maastokartoittajat ja maanmittausinsinöörit lohkovat kesämökkitontteja, merkitsevät maastoon ja kartalle rakennettavien moottoriteiden rajoja sekä tekevät pelloille maanviljelijöitä hyödyttäviä tilusjärjestelyitä.

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden asiantuntijoiden, kirjaamissihteerien ja lakimiesten ansiosta kiinteistöjen omistaminen, ostaminen ja myyminen sekä pankkilainan vakuuttaminen ovat Suomessa turvallisissa käsissä.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkijat tekevät koko yhteiskuntaa hyödyttävää kansainvälistä kartoitusalan mittaus- ja tutkimustyötä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa.

Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksen (Mitpa) asiantuntijat vastaavat Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tietohallinnosta.

Töissä viihdytään

Maanmittauslaitos on moderni työnantaja, joka panostaa henkilöstön hyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja työtyytyväisyyteen.

Vuonna 2017 Maanmittauslaitoksen työtyytyväisyys oli VMBaro-kyselyssä yhteensä 3,84 asteikolla 1–5. Valtion keskiarvo oli 3,55. Maamittauslaitoslaiset ovat erityisen tyytyväisiä mahdollisuuteen sovittaa yhteen työ ja yksityiselämä (4,38, valtion keskiarvo 3,99).

Muita vahvuuksia kyselyn perusteella ovat oikeudenmukainen kohtelu sekä esimiehen että työtovereiden taholta, sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä sekä työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön.

Maanmittauslaitoksessa tehdään töitä monipaikkaisesti. Se tarkoittaa sitä, että töitä voi tehdä muuallakin kuin työpaikalla – esimerkiksi kotona. Työaika on erittäin joustava. Henkilöstölle mahdollistetaan työn tekeminen paikasta ja ajasta riippumatta moderneja välineitä hyödyntäen.

Katso kuvia arjestamme Instagramista.


Lue lisää Maanmittauslaitoksesta työpaikkana ja tutustu työntekijöihimme MML:n sivuilla.

1.6.2018
Työskentelen tutkijana Maanmittauslaitoksessa.
31.5.2018
Työskentelen paikkatietoasiantuntijana Maanmittauslaitoksessa.
26.3.2015
Työskentelen kirjaamispäällikkönä Maanmittauslaitoksessa.
26.3.2015
Työskentelen maanmittausinsinöörinä Maanmittauslaitoksessa.
Ladataan...
Julkaistu 9.2.2015 klo 9.35, päivitetty 4.1.2019 klo 14.54

Kuva: Julia Hautojärvi

Hyvä tietää meistä

Maanmittauslaitoksessa vaalitaan henkilöstön tietoa ja taitoa. Osaamista kehitetään jatkuvasti – toisaalta opitaan uutta ja samalla opetellaan luopumaan vanhoista työtavoista. Oppimisen tapoja ovat koulutusten lisäksi mm. mentorointi ja henkilökierto.

Yhteystiedot

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram