Hannu Kämäri

Johtava asiantuntija

Hannu Kämäri työskentelee Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksessa Mitpassa johtavana asiantuntijana. Hannulla on paljon työkokemusta projektien johtamisesta ja suunnittelusta:
 
– Nykyisessä työtehtävässäni olen paljon mukana asiakasvirastojen projekteissa tietoarkkitehtinä ja konsultoin asiakkaitamme prosessien kehittämisessä ja tiedonhallinnassa, kertoo Hannu.

Mitpa tuottaa tietotekniikan toimialasidonnaisia jatkuvia palveluja ja kehittämispalveluja Maanmittauslaitokselle, maa- ja metsätalousministeriölle ja muille ministeriön hallinnonalan virastoille. Hannu työskenteleekin paljon asiakasvirastoissa. Matkat asiakkaiden luo hän taittaa polkupyörällä Mitpan toimipisteestä Vallilasta.

– Työtehtävät asiakasvirastoissa ovat mielenkiintoisia sekä haastavia, ja niissä on mahdollisuus vaikuttaa tärkeisiin asioihin. Työssä viihtyvyyttä lisää myös se, että Mitpassa on todella hyvä henki, Hannu toteaa.

Hannu on työskennellyt Maanmittauslaitoksella vuodesta 2015 alkaen. Sitä ennen hän on ollut muun muassa Suomen metsäkeskuksella töissä metsävara-asiantuntijana ja järjestelmäarkkitehtina sekä projektipäällikkönä yrityksessä Fifth Element Oy.