Laura Ruotsalainen

Tutkimuspäällikkö

Laura Ruotsalainen toimii tutkimuspäällikkönä Navigoinnin ja paikannuksen osastolla Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa (FGI). FGI on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jossa tehdään paikkatietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä.

– Vedän ”Sensorit ja sisätilanavigointi” -tutkimusryhmää. Koskaan ei ole ollut kahta samanlaista työpäivää, sillä toimenkuvani on niin laaja. Päivittäiseen työhöni kuuluu muun muassa sitä, että luen ja kirjoitan julkaisuja, teen ja ohjaan tutkimusta sekä kirjoitan rahoitushakemuksia, mietin kollegoiden kanssa uusia tutkimussuuntauksia, käyn esittelemässä tutkimustamme useille eri sidosryhmille ja lisäksi vedän kahta työryhmää kansainvälisissä työyhteisöverkostoissa, kertoo Laura.

Laura on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistolta pääaineenaan tietojenkäsittelytiede. Hän on väitellyt tohtoriksi vuonna 2013 Tampereen teknillisellä yliopistolla.

– Tutkimusintressini on navigointi erityisesti satelliittipaikannukselle haastavissa ympäristöissä ja olosuhteissa. Haastavia ympäristöjä ovat esimerkiksi sisätilat ja kaupunkiympäristöt ja haastavia olosuhteita puolestaan on esimerkiksi satelliittipaikannuksen tahallinen häirintä. Minua kiinnostaa löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja navigointiongelmiin: väitöskirjani käsittelee sitä, miten kameraa voidaan käyttää yhtenä navigointisensorina.

Laura on ollut tutkijana niin Helsingin yliopistolla kuin Calgaryn yliopistossa Kanadassa. Tällä hetkellä hän on Paikkatietokeskuksen työn ohella luennoitsijana Aalto yliopistossa kahden kollegan kanssa. Luentosarja käsittelee GNSS (Global Navigation Satellite System) -teknologiaa.

– Paikkatietokeskuksessa tutkijantyössä antoisaa on se, että on pakko oppia uutta kaiken aikaa. On pakko haastaa itseään, mikä on innostavaa. Lisäksi tutkijana saa jatkuvasti olla tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ovat älykkäitä ja intohimoisia työssään, hymyilee Laura.