Maaseutuvirasto

Maaseutuvirasto (Mavi) vastaa viljelijätukien, maaseudun yritys-, hanke- ja rakennetukien sekä markkinatukien toimeenpanosta. Tehtäviämme ovat tukihaut, tukien myöntö, valvonta ja maksaminen.  Olemme asiantuntijoita tukihallinnon tietojärjestelmien ja asiakaspalvelujen kehittämisessä ja ylläpidossa.

Mavin tehtävät ovat valtakunnallisia ja kansainvälisiä. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan laajassa yhteistyöverkostossa. ELY-keskukset, kuntien maaseutuviranomaiset ja Leader-ryhmät toimivat hallintokumppaneinamme Suomessa. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia kumppaneitamme.

Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä ja toimii Suomen maksajavirastona. Maksajavirastotehtävissä teemme läheistä yhteistyötä EU:n muiden maksajavirastojen ja Euroopan komission kanssa.

Toiminnallamme luomme edellytyksiä maaseudun elinvoimaisille elinkeinoille. Kannustamme maaseudun yrittäjiä monipuolistamaan toimintaansa ja kehittämään maatilayrityksiään. Viljelijätuilla turvaamme maataloustuotannon kannattavuuden ja jatkuvuuden. Asiantuntemustamme tarvitaan, jotta asiakkaamme saavat tuet ajallaan ja oikein perustein.

Mavilaisia on noin 220. Teemme maatalous- ja maaseutuhallinnon asiantuntijatehtäviä, tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä sekä muita hallinto- ja toimistotehtäviä. Noin 80 prosenttia mavilaisista on suorittanut korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon. Tyypillinen asiantuntijatehtävissä toimiva on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, esimerkiksi maatalous-metsätieteen, hallintotieteen tai oikeustieteen tutkinnon. Lisäksi Mavissa työskentelee eri tehtävissä alemman korkeakoulututkinnon tai soveltuvan keskiasteen tutkinnon suorittaneita.

Haluamme tehdä hyvää työtä: tarkoituksenmukaisesti järjestettyä, innostavasti johdettua, asiantuntemusta haastavaa ja sosiaalisesti palkitsevaa. Arvostamme asiantuntijuutta, luotettavuutta ja yhteisöllisyyttä.

Työskentelemme uusissa toimitiloissa Seinäjoen ydinkeskustassa ja hyödynnämme monipuolisesti liikkuvan työn välineitä.
 

Katso alta Maaseutuviraston Töissä Mavissa -videot

Tuki viljelijän tilillä on monen työvaiheen summa:


Viljelijä-virkamiehen työpiste on pellon laidalla:


Monimutkaisista tukiehdoista yksinkertaisiin tietojärjestelmiin:


Virkamiehen kädenjälki näkyy hakumateriaalissa:

Työssä Mavissa -sisällöt tekstimuodossa >

8.12.2014
Työskentelen johtavana tietojärjestelmäasiantuntijana Maaseutuvirastossa.
8.12.2014
Työskentelen ylitarkastajana Maaseutuvirastossa.
8.12.2014
Työskentelen ylitarkastajana Maaseutuvirastossa.
5.12.2014
Työskentelen yksikönjohtajana Maaseutuvirastossa.
5.12.2014
Työskentelen erikoissuunnittelijana Maaseutuvirastossa.
Ladataan...
Julkaistu 4.12.2014 klo 15.38, päivitetty 29.9.2016 klo 10.52

VAL Maaseutuvirasto

Hyvä tietää meistä

Mavilaisia on noin 220. Teemme maatalous- ja maaseutuhallinnon asiantuntijatehtäviä, tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä sekä muita hallinto- ja toimistotehtäviä. Noin 80 prosenttia mavilaisista on suorittanut korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon.

Yhteystiedot

Postiosoite Maaseutuvirasto PL 405, 60101 SEINÄJOKI
Käyntiosoite Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki


Puh. 0295 31 2000 (vaihde)

Sähköposti
kirjaamo(at)mavi.fi
info(at)mavi.fi

Tavoitat meidät myös Twitterissä  ja  Facebookissa