Tanja Viljanen

Yksikön päällikkö, hallitusneuvos

Toimin maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston oikeudellisen yksikön päällikkönä.
Työssäni tarvitaan kokemusta toimialalta ja erityisesti lainsäädäntöprosessin ja oikeudellisten asioiden hallintaa ja tuntemusta. Lisäksi tarvitaan analyyttisyyttä, loogisuutta, kokonaisuuksien ymmärtämistä, suunnitelmallisuutta, verkostoitumistaitoja sekä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja.
 
Koulutukseltani olen oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Päädyin nuorena juristina töihin MMM:n hallinnonalalle sattumalta. Kuulin avoinna olevasta paikasta, hain ja sain paikan.

Oikeudellisessa yksikössä parasta ovat asiansa osaavat, omaa ja yksikön muiden ihmisten osaamista arvostavat, mukavat työtoverit. Yksikön monipuolinen ja syvällinen oikeudellinen osaaminen on yksikön sisällä vuorovaikutteista ja palvelee laaja-alaisesti ministeriön muita, oman alansa hyviä erityisosaajia, joiden kanssa keskinäinen yhteistyö on hedelmällistä ja joustavaa. Mielestäni sekä minulla että muilla yksikössä työskentelevillä on mielenkiintoiset ja monipuoliset työtehtävät ja olen ollut onnekas, sillä olen saanut vaihtaa työtehtäviä sopivin väliajoin ja olen siten saanut oppia koko ajan uutta.

Uusia työntekijöitä kehottaisin verkostoitumaan mahdollisimman paljon MMM:n ja hallinnonalan sisällä sekä muiden ministeriöiden ja sidosryhmien suuntaan. Ihmisten tunteminen edesauttaa asioiden hoitamista ja eteenpäinviemistä. Lisäksi kehottaisin uusia ja myös ”vanhoja” ministeriöläisiä tekemään töitä avoimin mielin ja kehittämään itseään olemalla valmis myös uusien tehtävien opettelemiseen. Omaa työtään ja osaamistaan on syytä sopivin väliajoin tarkastella toisenlaisesta näkökulmasta.