Oikeusministeriö

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta. Tuomiovalta kuuluu riippumattomille tuomioistuimille. Poliittinen vastuu hallinnonalan toiminnasta kuuluu oikeusministerille.

Osana valtioneuvostoa oikeusministeriö luo oikeuspolitiikan linjoja, kehittää säädöspolitiikkaa ja ohjaa hallinnonalaansa.

Oikeusministeriön tavoitteena on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.

Tavoitteena avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta

Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, mikä yksilölle merkitsee oikeutta ihmisarvoiseen ja täysipainoiseen, aktiiviseen elämään sekä mahdollisuutta saada tietoja omista oikeuksista ja velvollisuuksista. Oikeusministeriön tavoitteena on varmistaa, että ihmiset voivat luottaa näiden oikeuksien toteutumiseen.

Oikeusministeriön vastuut - lainvalmistelu, lainkäyttö, muu oikeudenhoito ja rangaistusten täytäntöönpano - kuuluvat valtion ydinalueelle. Suomen EU-jäsenyys on lisännyt alan kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä työtehtäviä ministeriössä. Tärkeää on huolehtia oikeusjärjestyksen selkeydestä ja ymmärrettävyydestä, kun EU:n säädökset ja kansainväliset velvoitteet jatkuvasti lisääntyvät.

Oikeusministeriössä tehtävän työn tavoite - avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta - on olennainen paitsi yleisen hyvinvoinnin, myös suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta.

Mielekkäitä ja haastavia töitä

Oikeusministeriössä tehtävä työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä, vaikuttavaa ja tärkeää. Mahdollisuus vaikuttaa oman työn kautta yhteiskunnan kehitykseen ja ihmisten arkeen on monelle oikeusministeriöläiselle merkittävä motivaatiotekijä.

Toimintaympäristön muuttuminen on kietonut ministeriön asiantuntija- ja tukitehtävät tiiviimmin toisiinsa ja lisännyt osastojen ja erillisyksiköiden välistä yhteistyötä. Osaamisvaatimusten kasvun myötä kaikki työtehtävät edellyttävät hyvää koulutusta ja monipuolista osaamista.

Oikeusministeriö haluaa tarjota työntekijöilleen monipuolisia mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä työssään. Ministeriössä perehdytetään tehtäviin hyvin, tarjotaan mahdollisuus itsenäiseen ja vastuulliseen työhön ja lisäkouluttautumiseen. Työn ja perhe-elämän yhdistämistä tuetaan muun muassa joustavilla työajoilla. Tehtävät ovat myös yhä kansainvälisempiä.
 

Ladataan...
Julkaistu 8.5.2015 klo 14.58, päivitetty 8.7.2020 klo 6.27

Hyvä tietää meistä

Oikeusministeriössä tehtävä työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä, vaikuttavaa ja tärkeää. Mahdollisuus vaikuttaa oman työn kautta yhteiskunnan kehitykseen ja ihmisten arkeen on monelle oikeusministeriöläiselle merkittävä motivaatiotekijä.

Yhteystiedot

Eteläesplanadi 10, Helsinki
Puhelin 02951 6001
Faksi 09 1606 7730

Oikeusministeriön verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter

Facebook

Youtube