HEUNI

YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on itsenäinen tutkimus- ja kehittämisinstituutti oikeusministeriön hallinnonalalla. HEUNI tekee uraauurtavaa tutkimusta, jolla vaikutetaan kansalliseen, eurooppalaiseen ja Yhdistyneiden kansakuntien kriminaalipolitiikkaan. HEUNI pyrkii strategiansa puitteissa toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että 1) erityisen haavoittuvassa asemassa olevien rikosten uhrien oikeusturva paranee ja he saavat parempia palveluita; 2) rikosoikeusjärjestelmän ja muut keskeiset toimijat tunnistavat ja reagoivat paremmin ihmiskauppaan ja sen kaltaisiin rikoksiin (kuten pakkoavioliitot, lapsiin ja nuoriin kohdistuva hyväksikäyttö, työperäinen hyväksikäyttö); 3) ymmärrys talousrikoksista ja yhteisörikoksista monipuolistuu ja ilmiöön puuttuminen paranee; ja 4) yritykset ja julkiset hankkijat tunnistavat ja ehkäisevät paremmin työperäistä hyväksikäyttöä alihankintaketjuissaan.

Olemme pieni, mutta tehokkuuteen fiksuilla ratkaisuilla pyrkivä, moniammatillinen asiantuntijaorganisaatio, jossa arvostetaan oman osaamisen kehittämistä ja rohkeita avauksia. Olemme arvoissamme sitoutuneet oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen tutkitun tiedon kautta. HEUNIssa jokainen asiantuntija on myös vaikuttamisviestijä.

Ladataan...
Julkaistu 12.11.2014 klo 14.33, päivitetty 29.7.2021 klo 14.15

Hyvä tietää meistä

HEUNIn tehtävänä on edistää YK:n kriminaalipoliittisen ohjelman suunnittelua ja toteutumista erityisesti Euroopan alueella.

HEUNIn työkielet ovat suomi ja englanti.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Vilhonkatu 4 B 19, 00100 Helsinki
Puh: +358 2956 65287
heuni@om.fi

HEUNIn verkkosivut