Konkurssiasiamiehen toimisto

Konkurssiasiamies on konkurssipesien hallinnon valvontaa harjoittava itsenäinen erityisviranomainen. Toimisto on perustettu vuonna 1995. Toimiston palveluksessa on 10 henkilöä. Tyypillinen toimenkuva toimistossa on konkurssiylitarkastaja, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, yleensä oikeustieteen alalta.

Konkurssiasiamiehen toimiston tehtävänä on valvoa, että konkurssipesien pesänhoitajat toimivat lain ja hyvän pesänhoitotavan edellyttämällä tavalla, sekä aloittein, neuvoin ja ohjein edistää ja kehittää hyvää pesänhoitotapaa. Konkurssiasiamiehen toimisto huolehtii myös konkurssien julkisselvityksestä. Konkurssiasiamiehen toimiston tehtävänä on lisäksi seurata yritysten saneeraus-menettelyjen toimeenpanoa ja valvoa, että selvittäjät hoitavat tehtävänsä asian-mukaisesti.

Konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan eräänä tavoitteena on ennalta ehkäistä konkursseihin liittyvää talousrikollisuutta.

Aktiivisten kansainvälisten yhteyksien kautta edistämme eri maiden konkurssi-valvontaviranomaisten yhteistyötä ja tietojen vaihtoa.

Julkaistu 12.3.2015 klo 14.38, päivitetty 8.7.2020 klo 7.05

Hyvä tietää meistä

Konkurssiasiamiehen toimistolla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella ja Turussa.


Yhteystiedot

Käynti- ja postiosoite:
Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vaihde: 02956 65111
Faksi: 02956 65110

Konkurssiasiamiehen toimiston verkkosivut