Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, joka ratkoo kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja.  Lautakunta on perustettu vuonna 1978, kun kuluttajansuojalaki tuli voimaan. Lautakunta on osa kansalaisen oikeusturvaa. Lautakuntakäsittely on vaihtoehto tuomioistuimelle ja käsittely on ilmaista riidan osapuolille.

Lautakuntaan vireille tulevat riidat koskevat kulutustavaroita ja -palveluita laidasta laitaan, kengistä pankkipalveluihin, kodinkoneista kiinteistönvälittäjiin. Kulutushyödykkeiden lisäksi lautakunta käsittelee asunto- ja kiinteistökaupan riitoja, joissa myös yksityishenkilöt voivat olla osapuolina. Asunnonvuokrausta ja asumisoikeusasuntoja koskevat riidat kuuluvat myös lautakunnan toimivaltaan.

Kuluttajariitalautakunnan työ painottuu vahvasti juridiikkaan. Työkaluina on kuluttajaoikeuslainsäädännön laaja arsenaali. Lautakunnassa on 32 työntekijää, joista seitsemäntoista on esitteleviä lakimiehiä, kymmenen asioiden valmistelijoita, kolme toimistotyöntekijää sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Henkilökunta on jaettu neljään yksikköön: tavararyhmä, autoryhmä, palveluryhmä ja asuntoryhmä.

Kuluttajariitalautakunnassa on kuusitoista jaostoa, joille lakimiehet esittelevät riitatapaukset ja jotka tekevät varsinaiset päätökset. Jaostojen jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Asiat jaetaan jaostojen käsiteltäviksi sen mukaan, mikä hyödyke on kysymyksessä. Täysistunnoissa käsitellään tärkeimmät asiat.

Lautakunnan päätökset ovat suosituksia eikä niitä voi panna täytäntöön pakkotoimin. Päätöksiä kuitenkin noudatetaan hyvin, noin 80 prosentissa tapauksista.
 

Julkaistu 21.1.2015 klo 13.29, päivitetty 8.7.2020 klo 8.18

Hyvä tietää meistä

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, jonka keskeisimmät arvot ovat oikeudenmukaisuus ja oikeuden helppo saatavuus. Lautakunta linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta vakiintuneella ratkaisukäytännöllään ja uusilla täysistuntoratkaisuillaan.

Yhteystiedot

Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
puh. 029 566 5200
kril@oikeus.fi

Kuluttajariitalautakunnan verkkosivut