Suvi Räty

Monipuolista oikeudellista osaamista

Suvi Räty on oikeustieteen maisteri ja työskentelee kuluttajariitalautakunnassa esittelijänä. Lakimies- esittelijät laativat riita-asioiden päätösesitykset. Suvi Räty on tähän mennessä keskittynyt asunto- ja kiinteistöjuridiikkaan, mutta esittelijät  osallistuvat myös tehtäväkiertoon laajentaakseen kuluttajaoikeudellista osaamistaan.

"Viihdyn kuluttajariitalautakunnassa, sillä työni on monipuolista, haasteellista ja itsenäistä. Koen erityisen arvokkaana sen, että pääsen osaltani vaikuttamaan oikeusturvan toteutumiseen."

Työ mahdollistaa lainsäädännön laaja-alaisen soveltamisen.

"Esittelen päätösesityksiä kuukausittain eri jaostoille, jolloin pääsen keskustelemaan niiden   oikeudenalan erityisosaajien kanssa mielenkiintoisista juridisista erityiskysymyksistä ja laintulkinnoista. Tämä työskentelymuoto kehittää osaltaan oikeudellista ajattelua ja lisää arvokasta tietotaitoa oikeuden alalla."

Suvi Rädyn työnkuvaan kuuluu myös tarkastajien ja kuluttajaoikeusneuvojien neuvominen.

"Olen päässyt alani asiantuntijana pitämään luentoja lautakunnan ratkaisukäytännöstä sekä osallistumaan kansainväliseen konferenssiin. Nämä vahvistavat osaltaan esiintymisvarmuutta, joka on olennaista esittelijän työssä."

"Näen itseni viiden vuoden kuluttua kuluttajariitalautakunnan ylitarkastajan tehtävässä esimiehen roolissa. Sen menestyksekästä hoitamista työn ohella suoritetut johtajuusopinnot osaltaan tukevat."