Tomi Vahtera

Tarkastaja tuntee elektroniikan

Tomi Vahtera työskentelee kuluttajariitalautakunnassa tarkastajana jaostolla 3, joka käsittelee huonekaluja, kodinkoneita ja elektroniikkaa koskevat riitatapaukset.  Lautakunnan tarkastajat hoitavat riitoja koskevan kirjeenvaihdon osapuolten välillä. Tarkastajilla on teknistä asiantuntemusta jaostonsa kulutushyödykkeisiin. Tomi  Vahtera on koulutukseltaan elektroniikka-asentaja.

"Kahdeksan vuoden työkokemus matkapuhelimien ja  it- sovellustuen tehtävistä antoi hyvät lähtökohdat tehtävässä menestymiseen.  Elektroniikkalaitteiden tuntemuksen lisäksi työssäni tarvitaan hyviä organisointikykyjä, rutiinien sietoa ja asiakaspalvelutaitoja, koska olen jatkuvasti yhteydessä kuluttajiin ja elinkeinoharjoittajiin."

"Omassa työssäni koen olevan sopivasti rutiinia ja monipuolisuutta. Jokainen riitatapaus on  omanlaisensa sisällöltään."

Vahtera antaa joissakin tapauksissa esittelijän tueksi lausuntoja laitteen tekniikasta.

"Tämä tuo mukavaa vaihtelua tapausten  käsittelyyn ja niihin tutustumiseen."

Liukuva työaika antaa hyvät joustovarat kahden pienen lapsen perheelle ja arjen suunnittelulle. "Tulevaisuuden suunnitelmissa voisi olla jatko-opinnot työn ohessa. Viihdyn hyvin nykyisessä tehtävässäni enkä näe tarvetta vaihtaa työpaikkaa."