Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit toimivat oikeusministeriön hallinnonalalla. Kukin kuudesta piiristä järjestää alueellaan julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palveluja.

Näitä oikeusturvan ja talouden palveluja tuottavat piirin oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot, joita on kumpiakin 23. Piirien ja niiden toimistojen palveluksessa on koko maassa noin 1.200 henkilöä. Edunvalvonnan palveluja tuotetaan osaksi myös ostopalveluna. Piirin hallinto huolehtii henkilöstö- ja taloushallinnosta.

Oikeusaputoimistot

Oikeusaputoimistoissa autetaan henkilöitä oikeudellisissa ongelmissa monella eri oikeuden alalla. Toiminta perustuu ammattitaitoiseen ja oikea-aikaiseen asiakaspalveluun.

Julkinen oikeusavustaja antaa neuvoja, laatii erilaisia asiakirjoja sekä avustaa tuomioistuimissa. Asiakkaita avustetaan muun muassa rikos- sekä perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Oikeusaputoimistoissa hoidetaan myös turvapaikka-asioita. Julkiset oikeusavustajat ovat juristeja ja merkittävä osa heistä on asianajajia.

Talous- ja velkaneuvoja kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan taloudellista tilannetta ja velkoja, avustaa asiakasta talouden suunnittelussa sekä selvittää ylivelkatilanteen ratkaisuvaihtoehtoja, sovintoratkaisuja ja järjestelyjä.

Oikeusapusihteerillä on monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä. Niihin kuuluvat muun muassa asiakaspalvelu, oikeusapupäätösten tekeminen, asiakirjojen ja laskelmien laatiminen sekä oikeusavustajan tai talous- ja velkaneuvojan avustaminen toimeksiantojen hoitamisessa.

Edunvalvontatoimistot

Edunvalvontatoimistot tuottavat yleisen edunvalvonnan palveluja henkilöille, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan sairauden tai muun syyn vuoksi. Työ on merkityksellistä, itsenäistä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja vaativaa. Työtehtävät ovat monipuolisia ja vastuullisia.

Yleinen edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Edunvalvoja huolehtii edunvalvontaan määrätyn omaisuudesta sekä taloudellisista ja henkilöä koskevista asioista yhteistyössä päämiehensä kanssa. 

Edunvalvontasihteeri toimii pääsääntöisesti yleisen edunvalvojan työparina. Työtehtäviin kuuluu muun muassa päämiesten taloudellisten asioiden hoitaminen, etuuksien hakeminen ja yleisen edunvalvojan ratkaisutoimivallan käyttäminen.

Lue lisää oikeus.fi-verkkosivuilta: Töihin alallemme.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiireihin voi lähettää myös avoimia hakemuksia, mutta niitä ei huomioida julkisen haun ollessa vireillä.

Tutustu työstä kertoviin videoihin:

Talous- ja velkaneuvonta-video.

Oikeusapu-video.

Edunvalvonta-video.

Ladataan...
Julkaistu 4.12.2014 klo 14.49, päivitetty 14.9.2021 klo 7.00

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien logo.

Hyvä tietää meistä

Palvelumme on yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Työllämme on vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään. Työtehtävät ovat vaihtelevia, mielenkiintoisia, itsenäisiä ja vastuullisia. Henkilöstölle tarjotaan nykyaikaiset työskentelyvälineet ja täydennyskoulutusta. Työn ja yksityiselämän yhteensovittamista tuetaan joustavilla työajoilla ja mahdollisuudella tehdä etätyötä.

Yhteystiedot

Oikeus.fi -verkkosivut:

Oikeusapu

Edunvalvonta